Download Print this page

Philips AQ6691/00 User Manual page 57

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
FELSÖKNING
Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar apparaten för reparation. Om du inte kan lösa ett
problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.
VARNING:
Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin längre.
Brum vid användning av nätadapter
– Den använda adapter lämpar sig inte
• Använd en reglerad 3-voltdadapter av god kvalitet
Dåligt ljud/ inget ljud
– Hörlurarna sitter inte i ordentligt
• Sätt i proppen ordentligt
– Volymen är nervriden
• Vrid upp volymen
– Spelhuvudet smutsigt
• Gör ren spelhuvudet (se UNDERHÅLL)
Modellnumret står på baksidan av apparaten och produktionsnumret i batterifacket.
Denna produkt uppfyller kraven i EU:s radiostörningsdirektiv.
Allvarligt radiobrum/förvrängt ljud
– FM-antennen (hörlurssladden) ej helt utdragen
• Dra ut FM-antennen helt
– Apparaten står för nära TV, dator etc.
• Flytta bort apparaten från annan elutrustning
– Batterierna svaga
• Sätt i nya batterier
Knapparna på frontpanelen/ rutan fungerar inte
ordentligt
– Elektrostatiska urladdningar
• Använd spetsen på hörlurssladden/en kulspetspenna för att
trycka på RESET, och programmera sedan om dina
inställningar
57

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691