Download Print this page

Philips AQ6691/00 User Manual page 49

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2 Skub bælteclipsen ned 2 og drej 3 til LOCK (LÅST) som
angivet på apparatet.
3 Aftagelse: Løft forsigtigt bælteclipsen og drej til RELEASE
(UDLØST) som angivet på apparatet.
2
GENERELLE FUNKTIONER
RESET-knap (nulstilling)
I tilfælde af at der er eksterne forstyrrelser, f.eks. statisk
elektricitet fra gulvtæpper, tordenvejr mv., der påvirker
apparatets display og elektroniske funktioner, kan man med
RESET-knappen slette alle data (f.eks. tidsindstilling,
forvalgsstationer) fra apparatet og begynde forfra igen.
• Tryk med spidsen af hovedtelefonstikket eller en kuglepen
på RESET, som findes på bagsiden af kassetteholderens
dæksel.
Hukommelsesbeskyttelse
3
Hukommelsesbeskyttelsen virker som opbakning, hvis der
skulle ske strømsvigt eller strømafbrydelse.
Når der skiftes batterier eller strømforsyning, bibeholdes
tidsindstillingen, forvalgsstationerne og den sidste station, der
blev lyttet til, i ca. 30 minutter. Dette gør det muligt at skifte
batterier eller strømforsyning uden at skulle indstille alle de
lagrede data forfra igen.
Bemærk: Urets tid fryser under hukommelsesbeskyttelse, så
det kan være nødvendigt at indstille tiden igen efter
udskiftning af batterier.
49

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691