Download Print this page

Philips AQ6691/00 User Manual page 56

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lås
Med denna knapp kan du förhindra att du kommer åt några
andra knappar på frontpanelen när du lyssnar på radion eller
när du inte använder radion.
1 Tryck på LOCK.
visas när LOCK är aktiverat.
2 För att deaktivera låsfunktionen trycker du på LOCK igen.
Då försvinner
i rutan.
VAR FÖRSIKTIG NÄR DU ANVÄNDER HÖRLURAR
Var aktsam om hörseln: Lyssna vid måttlig volym. Vid hög
volym hörseln skadas!
Var försiktig i trafiken: Använd inte hörlurar medan du kör
bil eller cyklar. Då kan du orsaka en olycka!
UNDERHÅLL
• Gör ren bandhuvudena en gång i månaden med en
bollumstopp doppad i sprit, eller genom att spela genom en
rengöringskassett.
• Använd en mjuk fuktig trasa för att torka av damm och
smuts. Använd inte bensen eller frätande medel för att
göra ren apparaten.
• Utsätt inte apparaten eller kassetter för regn, fuktighet,
sand eller för stark värme t.ex. bilar parkerade i direkt
solljus.
• Använd inte C120-kassetter.
56
A
B
MILJÖINFORMATION
• Vi har hållit mängden förpackningsmaterial till ett minimum
och gjort det enkelt att källsortera i två kategorier,
nämligen papp och plast. Följ anvisningarna från din
kommun beträffande kassering av dessa
förpackningsmaterial.
• Hör dig för vad som gäller i din kommun beträffande
inlämning av gamla apparater för återvinning.
• Batterier innehåller kemiska ämnen och måste
därför kasseras på rätt sätt.
C-120
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691