Download Print this page

Philips AQ6691/00 User Manual page 64

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
TΡOΦO∆OΣIΑ
Tροφοδοσία
Tροφοδοτικ ηλεκτρικού δικτύου (δεν συµπαραδίδεται)
Η τάση του τροφοδοτικού 3V πρέπει νααντιστοιχεί
στην τοπική τάση δικτύου. Η κεντρική περ νη 3,5 mm
του τροφοδοτικού θαπρέπει νασυνδεθεί και στον
αρνητικ π λο -.
• Συνδέστε το τροφοδοτικ στην υποδοχή 3V
συνεχούσ ρεύµατοσ τησ συσκευήσ και στην πρίζα.
• Tο τροφοδοτικ θαπρέπει πάντοτε
νααποσυνδέεται ταν δεν χρησιµοποιείται.
Μπαταρίεσ (δεν συµπαραδίδονται)
• Ανοίξτε το καπάκι τησ θήκησ µπαταριών και
τοποθετήστε δύο αλκαλικέσ µπαταρίεσ, τύπου R6,
UM3 ή ΑΑ, µε τον ενδεδειγµένο τρ πο.
• Αφαιρέστε τισ µπαταρίεσ απ τη συσκευή ταν
έχουν αδειάσει ή ταν δεν πρ κειται
ναχρησιµοποιηθούν γιαµεγάλο χρονικ διάστηµα.
– Αν η τάση των µπαταριών είναι χαµηλή, η ένδειξη
θααναβοσβήνει στην οθ νη. Αν λειτουργεί το
ραδι φωνο, θασβήσει αυτ µατα.
– Μπορεί ναχρειαστεί ναπρογραµµατίσετε εκ νέου
τουσ σταθµούσ προεπιλογήσ.
Ρύθµιση του ρολογιού
Ενδειξη ρολογιού
Γιατην ένδειξη τησ ώρασ χρησιµοποιείται η 24-ωρη
κλίµακα. Η οθ νη δείχνει την ώρα ταν το ραδι φωνο
και το κασετ φωνο είναι σβησµένα.
64
ΡΥΘΜIΣΗ ΡOΛOΓIOΥ ΡΑ∆IOΦΩΝIΚΗ ΛΗΨΗ
1 Πατήστε TIME SET.
– Μ λισ πατήσετε TIME SET, ταψηφίατησ ώρασ
αναβοσβήνουν για5 περίπου δευτερ λεπτα.
2 Tη στιγµή που αναβοσβήνει η ένδειξη στην οθ νη,
πατήστε HOUR ή MIN γιαναρυθµίσετε τισ ώρεσ /
ταλεπτά.
– Κρατώντασ πατηµένο το πλήκτρο HOUR, ο
αριθµ σ των ωρών θααυξάνεται συνεχώσ απ το
0 έωσ το 23. Αφήστε το πλήκτρο HOUR µ λισ
φτάσετε στη σωστή ρύθµιση των ωρών.
– Κρατώντασ πατηµένο το πλήκτρο MIN, ο
αριθµ σ των λεπτών θααυξάνεται συνεχώσ και
µε µεγάλη ταχύτητα. Πατήστε σύντοµακαι
επανειληµµένατο πλήκτρο αν θέλετε
ναρυθµίσετε ταλεπτά µε αργ τερο ρυθµ .
– Η ώρααποθηκεύεται στη µνήµη ταν παύσουν
νααναβοσβήνουν ταψηφίατησ ώρασ.
Ραδιοφωνική λήψη
1 Συνδέστε ταακουστικά στην υποδοχή p.
2 Πατήστε RADIO ON/OFF•BAND γιαναθέσετε το
ραδι φωνο σε λειτουργία.
3 Ξαναπατήστε RADIO ON/OFF•BAND γιαναεπιλέξετε
τη ζώνη συχνοτήτων AM ή FM.
– Καθ' λη τη διάρκειατησ λειτουργίασ του
ραδιοφώνου, η οθ νη δείχνει ταστοιχείατου
ραδιοφωνικού σταθµού.
– Η ένδειξη FM ST εµφανίζεται στην οθ νη ταν
λαµβάνεται το σήµαµιασ στερεοφωνικήσ
εκποµπήσ σταFM.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691