Download Print this page

Philips AQ6691/00 User Manual page 29

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Verbeteren van de ontvangst:
FM: Het snoer van de hoofdtelefoon doet ook dienst als FM-
antenne. Trek het snoer helemaal uit en richt het.
AM: Gebruikt de ingebouwde antenne. Draai het apparaat om
de beste stand te vinden.
5 Stel het geluid in met VOLUME en DBB ON/OFF (Dynamic
Bass Boost).
6 Om de radio uit te zetten, druk één of meerdere keren op
RADIO ON/OFF•BAND tot in het display OFF verschijnt.
– In het display wordt nu opnieuw de tijd weergegeven.
AFSTEMMEN
Handmatig afstemmen
• Druk één of meerdere keren kort op TUNING + of – tot u
de juiste frequentie gevonden heeft. Op deze manier wordt
de frequentie stap voor stap gewijzigd.
Automatisch afstemmen
1 Houd de knop TUNING + of – ingedrukt tot in het display
de frequentie begint te lopen.
2 Is een zender van voldoende sterkte gevonden dan wordt
het zoeken beëindigd; u kunt het automatisch zoeken ook
zelf stoppen door nogmaals op TUNING + of – te drukken.
3 Herhaal de stappen 1 en 2 tot u de gewenste zender
gevonden heeft.
KIEZEN & OPSLAAN VAN FREQUENTIES: PRESETS
U kunt in het totaal van 10 zenders de frequentie in het
geheugen opslaan, 5 voor elk golfgebied. U kunt een
geprogrammeerde zender wissen door een andere frequentie
onder het betreffende nummer op te slaan.
1 Kies het gewenste golfgebied en stem af op de gewenste
zender (zie AFSTEMMEN).
2 Druk 2 seconden of langer op één van de nummers (1-5) om
de zender op te slaan.
– In het display verschijnt PRESET .
3 Om af te stemmen op een geprogrammeerde zender: kies
het golfgebied en druk vervolgens op het nummer van de
gewenste zender.
Wissen van geprogrammeerde zenders
• Gebruik de punt van de stekker van de hoofdtelefoon of een
balpen om RESET - op de achterkant van de deur van de
cassettehouder - in te drukken.
– In het display verschijnt 0:00. Alle eerder
geprogrammeerde zenders zijn gewist en de tijd moet nu
opnieuw ingesteld worden.
AFSTEMMEN
29

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691