Philips AQ6691/00 User Manual page 2

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
n Norge
Advarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt; skal
apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
Typeskilt finnes på apparatens bakside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde
netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er
tilsluttet nettkontakten.
i Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Si dichiara che l'apparecchio AQ 6691 Philips risponde alle
prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n.
548.
Fatto a Eindhoven, il 10/15/1999
5616 JB Eindhoven, The Netherlands
2
INDEX
Philips Consumer Electronics
Glaslaan 2
English
.......................................................................
Français
................................................................. 10
Español
................................................................... 16
Deutsch
.................................................................. 22
Nederlands
......................................................... 28
Italiano
.................................................................... 34
Portugûes
............................................................. 40
Dansk
....................................................................... 46
Svenska
................................................................. 52
Suomi
....................................................................... 58
Έλληνικά
.............................................................. 64
4

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691

Table of Contents