Download Print this page

Philips AQ6691/00 User Manual page 53

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Hur du förbättrar radiomottagningen:
FM: Hörlurssladden fungerar som FM-antenn. Dra ut sladden
helt och hållet och arrangera den.
AM: Använder inbyggd antenn. Vrid på apparaten för att hitta
bäst läge.
5 Ställ in ljudet med VOLUME och DBB ON/OFF (Dynamic
Bass Boost).
6 För 3att stänga av radion trycker du på RADIO
ON/OFF•BAND en eller flera gånger till OFF (av) visas helt
kort.
– Då visas klockan i rutan igen.
STATIONSINSTÄLLNING
Manuell stationsinställning
• Tryck på TUNING + eller – helt kort en eller flera gånger
tills du kommer till önskad frekvens. På det sätter kan du
byta frekvens steg för steg.
Automatisk stationsinställning
1 Håll ner TUNING + eller – tills frekvenssiffrorna i rutan
börjar ändras.
2 När radion hittar en station med tillräckligt stark signal
upphör stationssökningen. Du kan också avbryta den
automatiska stationssökningen genom att trycka på
TUNING + eller – igen.
3 Upprepa moment 1 och 2 tills du kommer till önskad station.
STATIONSINSTÄLLNING
VÄLJA OCH LAGRA FREKVENSER: PROGRAMMERING
Du kan programmera in upp till 10 staionsfrekvenser i minnet,
5 för varje våglängdsband. En inprogrammerad frekvens
raderas bara om en annan frekvens programmeras in på
samma programnummer.
1 Ställ in våglängdsband och önskad station (se föregående
kapitel, STATIONSINSTÄLLNING).
2 Tryck på ett av programnumret (1 - 5) i minst 2 sekunder för
att lagra din station.
– Då visas PRESET i rutan.
3 För att lyssna på en inprogrammerad station ställer du in
våglängdsbandet och trycker sedan på siffran som
motsvarar programnumret.
Radera programminnet
• Använd spetsen på hörlurskontakten eller en kulspets för att
trycka på RESET, som du hittar på baksidan av
kassettluckan.
– Då står det 0:00 i rutan. Alla inprogrammerade
stationer har raderats, och klockan måste ställas på nytt.
53

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691