Download Print this page

Kellon Asetus - Philips AQ6691/00 User Manual

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
VIRTALÄHDE
VIRTALÄHDE
Verkkovirta-adapteri (ei toimituksen mukana)
3V adapterin on oltava paikallisen jännitteen mukainen. 3,5
mm adapterin liittimen 1,3 mm keskinapa on myös liitettävä
miinusnapaan -.
• Liitä verkkovirta-adapteri laitteen DC 3V –liittimeen ja
pistorasiaan.
• Muista aina irrottaa adapteri verkkovirrasta, kun se ei ole
käytössä.
Paristo (ei toimituksen mukana)
• Avaa paristolokero ja asenna kaksi alkaliparistoa, tyyppiä
R6, UM3 tai AA, kuvauksen mukaisesti.
• Poista laitteesta paristot, jotka ovat tyhjentyneet tai joita ei
tulla käyttämään pitkähköön aikaan.
– Näyttö vilkkuu paristojen tehon
radio on kytkettynä, sen toiminta katkaistaan
automaattisesti.
– Kanavat joudutaan mahdollisesti ohjelmoimaan uudelleen.

KELLON ASETUS

Kellon näyttö
Aika esitetään 24 tunnin kellon aikana. Kellon näyttö on esillä,
kun radion ja kasetin toiminnot on katkaistu.
58
KELLON ASETUS
1 Paina TIME SET.
2 Tunnin/minuuttien asettamiseksi paina HOUR tai MIN
– Aika on asetettu, kun kellon numerot eivät enää vilku.
RADIOVASTAANOTTO
1 Liitä kuulokkeet liittimeen p.
2 Paina RADIO ON/OFF•BAND radion kytkemiseksi.
ollessa alhainen. Jos
3 Paina RADIO ON/OFF•BAND uudelleen valitsemaan AM-
4 Valitse haluamasi kanava painamalla yhtä valmiiksi
RADIOVASTAANOTTO
– Kellon numerot vilkkuvat noin 5 sekuntia, kun painat
TIME SET.
näytön vilkkuessa.
– Kun pidät painettuna HOUR, tunnit lisääntyvät tasaisesti
0:sta 23:een. Vapauta HOUR, kun esillä on oikea tunnin
asetus.
– Kun pidät painettuna MIN, minuutit lisääntyvät nopeasti
ja jatkuvasti. Jos haluat suorittaa minuuttien asetuksen
hitaasti, paina MIN vain hetken verran, mutta toistuen.
tai FM-aaltokaista.
– Näytössä näkyy radikanavaa koskevat tiedot kautta koko
radiotilan.
– FM ST ilmestyy näyttöön FM-stereolähetystä
kuunneltaessa.
ohjelmoiduista numeroista (1-5), tai käyttämällä TUNING-
säätimiä + tai – .

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

  Related Content for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691