Download Print this page

Philips AQ6691/00 User Manual page 65

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4 Επιλέξτε τον επιθυµητ σταθµ πατώντασ ένααπ
ταπλήκτραπροεπιλογήσ (1-5), ή χρησιµοποιώντασ
ταρυθµιστικά TUNING + ή –.
Γιαναβελτιώσετε τη λήψη:
FM: Tο καλώδιο των ακουστικών χρησιµεύει ωσ
κεραίαγιαταFM. oετυλίξτε το τελείωσ και
τοποθετήστε το στην κατάλληλη θέση.
AM: Χρησιµοποιείται η ενσωµατωµένη κεραία. Γυρίστε
τη συσκευή γιαναβρείτε την καλύτερη θέση.
5 Ρυθµίστε τον ήχο χρησιµοποιώντασ ταρυθµιστικά
VOLUME και DBB ON/OFF (∆υναµική Ενίσχυση
Μπάσων).
6 Γιανασβήσετε το ραδι φωνο, πατήστε το πλήκτρο
RADIO ON/OFF•BAND µίαή περισσ τερεσ φορέσ
µέχρι ναεµφανιστεί γιαλίγο η ένδειξη OFF
(απενεργοποίηση) στην οθ νη.
– Η οθ νη επιστρέφει στην ένδειξη τησ ώρασ.
TUNING
Συντονισµ σ µε το χέρι
• Πατήστε σύντοµαταπλήκτρα TUNING - ή +, µίαή
περισσ τερεσ φορέσ, µέχρι ναβρείτε τη σωστή
συχν τητα. Ετσι µπορείτε νααλλάξετε τη
συχν τηταβήµαπροσ βήµα.
Αυτ µατοσ συντονισµ σ
1 Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο
TUNING - ή + µέχρι ν' αρχίσει νααλλάζει µε γρήγορο
ρυθµ η ένδειξη τησ συχν τητασ.
2 Μ λισ βρεθεί ένασ σταθµ σ µε αρκετά ισχυρ σήµα,
ο συντονισµ σ θασταµατήσει. Μπορείτε
νασταµατήσετε και µ νοι σασ τον αυτ µατο
συντονισµ , ξαναπατώντασ το πλήκτρο TUNING - ή +.
3 Επαναλαµβάνετε ταβήµατα1 και 2 µέχρι ναβρείτε
τον επιθυµητ σταθµ .
ΕΠIΛOΓΗ & ΑΠOΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΧΝOTΗT·Ν:
ΠΡOΕΠIΛOΓΕΣ
Μπορείτε νααποθηκεύσετε τισ συχν τητεσ µέχρι και
10 ραδιοφωνικών σταθµών στη µνήµη, 5 γιακάθε ζώνη
συχνοτήτων. Μιααποθηκευµένη
συχν τηταδιαγράφεται µ νο απ τη µνήµη ταν
αποθηκεύεται κάποιαάλλη συχν τηταστη θέση τησ.
1 Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων και συντονίστε τη
συσκευή στον επιθυµητ σταθµ (δείτε
προηγούµενο κεφάλαιο, ΣΥΝTOΝIΣΜOΣ).
2 Πατήστε κάποιο απ τααριθµητικά
πλήκτραπροεπιλογήσ (1-5) γιαδύο τουλάχιστον
δευτερ λεπτα, γιανααποθηκεύσετε τον σταθµ .
– Η ένδειξη ' PRESET ' εµφανίζεται στην οθ νη.
3 Αν θέλετε ναπαρακολουθήσετε µιαεκποµπή
κάποιου προεπιλεγµένου σταθµού, επιλέξτε τη
σχετική ζώνη συχνοτήτων και πατήστε τον αριθµ
προεπιλογήσ του επιθυµητού σταθµού.
ΣΥΝTOΝIΣΜOΣ
65

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691