Download Print this page

Philips AQ6691/00 User Manual page 50

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Låsefunktion
Med denne funktion kan man undgå, at der ved et uheld
trykkes på nogen af knapperne på frontpanelet, når man lytter
til radioen eller ikke anvender radioen.
1 Tryk på LOCK.
vises på displayet, når LOCK er aktiveret.
2 Låsefunktionen deaktiveres ved at trykke på LOCK igen.
forsvinder fra displayet.
MAN SKAL BRUGE HOVEDET, NÅR MAN ANVENDER
HOVEDTELEFONER
Sikkerhed mod høreskader: Skru aldrig for højt op for
lydstyrken i hovedtelefonerne. En konstant høj lydstyrke kan
forårsage vedvarende nedsat høreevne!
Trafiksikkerhed: Man må aldrig benytte hovedtelefoner,
mens man kører bil eller cykler, da man kan forvolde en
ulykke!
VEDLIGEHOLDELSE
• Rens hovederne hver måned med en vatpind, der er fugtet
med sprit, eller ved at spille et rensekassettebånd én gang
helt igennem.
• Støv og snavs fjernes med en blød, fugtig klud. Anvend
aldrig benzen eller ætsende midler til at rengøre apparatet.
• Undgå at udsætte apparatet eller kassettebånd for regn,
fugtighed, sand eller for stor varme, f.eks. ved at efterlade
det/dem i en bil parkeret i solen.
50
• Brug ikke C-120 kassettebånd.
A
B
MILJØINFORMATION
• Der er ikke brugt nogle overflødige materialer i apparatets
emballage, så det er let at adskille emballagen i to
hovedbestanddele: almindeligt pap og plastic. Man bedes
venligst overholde de lokale regler for bortkastning af disse
indpakningsmaterialer.
• Indhent oplysninger om de lokale regler for bortskaffelse af
det gamle apparat til genbrug.
• Alle batterier indeholder kemikalier og skal derfor
bortkastes på forsvarlig vis.
C-120
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691