Instellen Van De Klok; Radio-Ontvangst - Philips AQ6691/00 User Manual

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
VOEDING
VOEDING
Netadapter (niet bijgeleverd)
De netspanning van de 3-voltnetadapter moet overeenkomen
met de plaatselijke netspanning. De 1,3 mm-middenpen van
de 3,5 mm-adapterstekker van de adapter moet aangesloten
worden op de minpool -.
• Sluit een netadapter aan op de bus DC 3V van het apparaat
en steek de stekker in het stopcontact.
• Haal de stekker van de adapter steeds uit als u die niet
gebruikt.
Batterij (niet bijgeleverd)
• Open het batterijklepje en plaats zoals aangegeven twee
alkaline batterijen, type R6, UM3 of AA in het apparaat.
• Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als u het apparaat
lange tijd niet zult gebruiken.
– Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, knippert in het
display
. Staat de radio aan dan wordt deze
automatisch uitgeschakeld.
– Het kan zijn dat u de voorkeurzenders dan opnieuw moet
programmeren.

INSTELLEN VAN DE KLOK

Klokdisplay
In het display wordt de tijd weergegeven door een 24-
uursklok. Het display geeft de tijd aan wanneer de radio en de
cassetterecorder uitstaan.
28
INSTELLEN VAN DE KLOK
1 Druk op TIME SET.
– Wanneer u op TIME SET drukt, knipperen de cijfers van
2 Druk op HOUR of MIN terwijl het display nog aan het
knipperen is om de uren/minuten in te stellen.
– Wanneer u HOUR ingedrukt houdt dan lopen de uren
– Wanneer u MIN ingedrukt houdt dan lopen de minuten
– Wanneer de cijfers van de klok ophouden met knipperen, is
de tijd ingesteld.

RADIO-ONTVANGST

1 Sluit de hoofdtelefoon aan op de aansluitbus p.
2 Druk op RADIO ON/OFF•BAND om de radio aan te zetten.
3 Druk één of meerdere keren op RADIO ON/OFF•BAND om
AM of FM te kiezen.
– Zolang de radio aanstaat, geeft het display informatie
– FM ST verschijnt wanneer u een FM-stereozender
4 Kies de gewenste zender door een zendernummer in te
toetsen (1-5), of met TUNING + of – .
RADIO-ONTVANGST
de klok gedurende 5 seconden.
langzaam vooruit van 0 naar 23. Laat HOUR los zodra u
het gewenste uur bereikt heeft.
steeds sneller vooruit. Wilt u de minuten langzaam
instellen, druk dan verschillende keren kort.
over de radiozender.
ontvangt.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691