Download Print this page

Ställa Klockan - Philips AQ6691/00 User Manual

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
STRÖMMATNING
STRÖMMATNING
Nätadapter (medföljer ej)
3-voltsadapterns spänning måste motsvara den lokala
nätspänningen. Det 1,3 mm breda mittstiftet i
adapterkontakten (3,5 mm) måste anslutas till minuspolen -.
• Sätt i nätadaptern i apparatens 3-voltsuttag och i ett
vägguttag.
• Nätadaptern ska alltid vara utdragen när den inte används.
Batteri (medföljer ej)
• Öppna batteriluckan och lägg i två alkaliska batterier av typ
R6, UM3 eller AA enligt bilden.
• Ta ut batterierna ur apparaten när de är uttjänta eller om
de inte ska användas under en längre tid.
– När batterierna börjar ta slut blinkar
radion är på stängs den då av automatiskt.
– Det kan då bli nödvändigt att göra om
stationsinställningarna.
STÄLLA KLOCKAN
Visning av klockan
Tiden anges enligt 24-timmarssystemet. Klockan visas när
radio- och kassettfunktionerna är avstängda.
52
STÄLLA KLOCKAN
1 Tryck på TIME SET.
– Klocksiffrorna blinkar i ca 5 sekunder när du trycker på
TIME SET.
2 För att ställa in timmarna/minuterna trycker du på HOUR
resp. MIN medan siffrorna fortfarande blinkar.
– När du håller ner HOUR, stiger timsiffran långsamt från
0 till 23. Släpp upp HOUR när du kommer till rätt
timinställning.
– När du håller ner MIN, stiger minutsiffrorna snabbt och
kontinuerligt. Tryck helt kort flera gånger om du behöver
ställa in minuterna långsammare.
– När klocksiffrorna slutar blinka är tiden inställd.
RADIOMOTTAGNING
1 Anslut hörlurarna till p-uttaget.
i rutan. Om
2 Tryck på RADIO ON/OFF•BAND för att koppla på radion.
3 Tryck på RADIO ON/OFF•BAND igen för att välja
våglängdsbandet AM eller FM.
– Radiostationen visas i rutan hela tiden i radioläge.
– FM ST visas i rutan när du tar emot en FM-sändning i
stereo.
4 Välj din station genom att trycka på en av programnumren
(1-5), eller genom att använda TUNING-knapparna
+ och – .
RADIOMOTTAGNING

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

  Related Content for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691