Download Print this page

Philips AQ6691/00 User Manual page 59

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vastaanoton parantaminen:
FM: Kuulokkeiden johto toimii FM-antennina. Vedä se täyteen
pituuteensa ja aseta johto sopivaksi kuuntelua varten.
AM: Käyttää sisään rakennettua antennia. Kääntele laitetta
parhaan mahdollisen kuunteluasennon löytämiseksi.
5 Säädä ääni käyttämällä toimintoja VOLUME ja DBB
ON/OFF (Dynamic Bass Boost).
6 Radion toiminnan katkaisemiseksi paina kerran tai
useammin RADIO ON/OFF•BAND, kunnes näyttöön
ilmestyy hetkeksi OFF (poissa päältä).
– Näyttö palautuu kelloaikaan.
VIRITYS
Manuaalinen viritys
• Paina hetken ajan kerran tai useammin TUNING + tai –,
kunnes löytyy oikea taajuus. Näin taajuutta voidaan
muuttaa vaihe vaiheelta.
Automaattinen viritys
1 Pidä painettuna säädintä TUNING + tai –, kunnes taajuus
näytössä alkaa juosta.
2 Kun on löytynyt riittävän hyvin kuuluva kanava, viritys
pysähtyy tai voit pysäyttää automaattisen virityksen
painamalla uudelleen joko säädintä TUNING + tai –.
3 Toista vaiheet 1 ja 2, kunnes olet löytänyt halutun kanavan.
TAAJUUKSIEN VALINTA JA TALLENNUS: VALMIIKSI
OHJELMOIDUT TAAJUUDET
Voit tallentaa muistiin enintään 10 radiokanavan taajuudet,
5 kullekin aaltokaistalle. Tallennettu taajuus pyyhkiytyy pois
muistista vain, jos sen tilalle tallennetaan toinen taajuus.
1 Valitse aaltokaista ja viritä halutulle asemalle (Katso
edellisen luvun jaksoa VIRITYS).
2 Paina yhtä valmiiksi ohjelmoiduista numeroista (1-5) kahden
sekunnin ajan haluamasi kanavan tallentamiseksi.
– PRESET ilmestyy näyttöön.
3 Jos haluat kuunnella ohjelmoimaasi kanavaa, valitse
kyseinen aaltokaista ja paina sen jälkeen haluamasi
kanavan ohjelmoitua numeroa.
Ohjelmoidun muistin ylipyyhkiminen
• Käyttämällä apuna kuulokkeiden johdon kärkeä tai
kuulakärkikynää paina kasettilokeron takana olevaa
säädintä RESET.
– Näytössä näkyy 0:00. Kaikki ohjelmoidut kanavat on
nyt pyyhitty pois ja kellon aika on asetettava uudelleen.
VIRITYS
59

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691