Download Print this page

Philips AQ6691/00 User Manual page 62

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lukitseminen
Tämän säätimen avulla pystytään estämään muiden
etupaneelin säätimien tahaton painaminen radioa
kuunneltaessa tai kun radio ei ole käytössä.
1 Paina LOCK.
ilmestyy näyttöön LOCK-lukitustoiminta aktivoitaessa.
2 Lukitustoiminta katkaistaan painamalla uudelleen LOCK.
häviää näytöstä.
NOUDATA VAROVAISUUTTA KUULOKKEITA
KÄYTTÄESSÄSI
Kuulon suojaaminen: Kuuntele kohtuullisella
äänenvoimakkuudella. Korkea äänenvoimakkuustaso voi
vaurioittaa kuuloasi!
Varotoimia liikenteessä: Onnettomuuksien välttämiseksi älä
käytä kuulokkeita autoa tai polkupyörällä ajaessasi!
HUOLTOTOIMET
• Puhdista nauhapäät kerran kuukaudessa spriihin
kostutetulla pumpulitukolla tai toistamalla puhdistuskasetti.
• Käytä pehmeää kangaspalasta pölyn ja lian pyyhkimiseksi.
Älä käytä benseeniä tai syövyttäviä aineita laitteen
puhdistamiseen.
• Älä altista laitetta tai kasetteja sateelle, kosteudelle,
hiekalle tai liialliselle kuumuudelle esim. jättämällä ne
auringonvaloon pysäköityyn autoon.
• Älä käytä C-120-kasetteja.
62
A
B
YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVA HUOMAUTUS
• Pakkausmateriaalin käyttö on pyritty pitämään
mahdollisimman vähäisenä, ja se on helppo erottaa
kahdeksi eri materiaaliksi: pahviksi ja muoviksi. Noudata
paikallisia näiden pakkausmateriaalien hävitystä koskevia
säännöksiä.
• Ota selvää paikallisista, käytetyn laitteen kierrätykseen
luovuttamista koskevista säännöksistä.
• Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on
hävitettävä asianmukaisesti.
C-120
1

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691