Download Print this page

Philips AQ6691/00 User Manual page 51

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
FEJLFINDING
Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst først kontrollere nedenstående punkter, før man sender apparatet til reparation.
Hvis problemet ikke kan afhjælpes ved at følge disse råd, skal man søge hjælp hos forhandleren eller servicecentret.
ADVARSEL:
Forsøg under ingen omstændigheder selv at reparere apparatet, da garantien derved bortfalder.
Brum ved anvendelse af lysnetadapter
– Den anvendte adapter er ikke egnet
• Brug en reguleret 3V DC adapter af god kvalitet
Dårlig lyd/ ingen lyd
– Hovedtelefonstikket er ikke sat helt i
• Sæt hovedtelefonstikket helt ind
– Lydstyrken er indstillet for lavt
• Skru op for lyden
– Hovedet er snavset
• Rens hovedet (se VEDLIGEHOLDELSE)
Modelnummeret findes på bagsiden af apparatet og produktionsnummeret findes i batterirummet.
Dette apparat opfylder EU-krav vedrørende radiointerferens.
Kraftig radiobrum/støj
– FM-antenne (hovedtelefonledning) er ikke trukket helt ud
• Træk FM-antennen helt ud
– Apparatet står for tæt ved et TV-apparat, en computer osv.
• Flyt apparatet væk fra andet elektrisk udstyr
– Batterier er opbrugte
• Sæt nye batterier i
Frontpanelets knapper/ display fungerer ikke
rigtigt
– Elektrostatisk afladning
• Tryk med spidsen af hovedtelefonstikket/en kuglepen på
RESET og indprogrammér så indstillingerne igen
51

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691