Philips AQ6691/00 User Manual page 70

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ΕΠIΛΥΣΗ ΠΡOBΛΗΜΑTΩΝ
Στην περίπτωση που αντιµετωπίσετε κάποιο πρ βληµα, και πριν πάτε τη συσκευή γιαεπισκευή, ελέγξτε
πρώτατασηµείαπου αναφέρονται παρακάτω. Εάν δεν είστε σε θέση ναλύσετε κάποιο πρ βληµαακολουθώντασ
αυτέσ τισ συµβουλέσ, απευθυνθείτε στο κατάστηµααπ το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο
τεχνικήσ εξυπηρέτησησ.
ΠΡOΕI∆OΠOIΗΣΗ:
Υπάρχει βοή ταν χρησιµοποιείται το τροφοδοτικ
ηλεκτρικού ρεύµατοσ
– Χρησιµοποιείται ακατάλληλο τροφοδοτικ
• Χρησιµοποιείτε ένακαλ , εγκεκριµένο τροφοδοτικ
3V συνεχούσ ρεύµατοσ
Κακή ποι τηταήχου / δεν υπάρχει ήχοσ
– Tο βύσµατων ακουστικών δεν έχει εισαχθεί
τελείωσ
• Εισάγετε τελείωσ το βύσµα
– Η ένταση έχει ρυθµιστεί σε χαµηλ επίπεδο
• Ανεβάστε την ένταση
– Η κεφαλέσ του κασετοφώνου είναι λερωµένεσ
• Καθαρίστε τισ κεφαλέσ (δείτε ΣΥΝTΗΡΗΣΗ)
O αριθµ σ µοντέλου βρίσκεται στο πίσω µέροσ τησ συσκευήσ, και ο αριθµ σ παραγωγήσ µέσαστη θήκη των µπαταριών.
Η συσκευή αυτή πληροί τισ απαιτήσεισ τησ Ευρωπαϊκήσ Ενωσησ ωσ προσ τισ ραδιοπαρεµβολέσ.
70
Σε καµίαπερίπτωση δεν θαπρέπει ναπροσπαθήσετε ναεπισκευάσετε µ νοι σασ
τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θαακυρωθεί η εγγύησή σασ.
Iσχυρή βοή / παραµ ρφωση στο ραδι φωνο
– ∆εν έχει ξετυλιχθεί τελείωσ η κεραίατων FM (το
καλώδιο ακουστικών)
• Ξετυλίξτε τελείωσ την κεραίατων FM
– Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε τηλεοπτική
συσκευή, υπολογιστή κλπ.
• Αποµακρύνετε τη συσκευή απ άλλεσ ηλεκτρικέσ
συσκευέσ
– Η τάση των µπαταριών είναι χαµηλή
• Tοποθετήστε νέεσ µπαταρίεσ
Tαπλήκτραρύθµισησ του εµπρ σ πίνακακαι η οθ νη
δεν λειτουργούν σωστά
– Ηλεκτροστατική εκφ ρτωση
• Χρησιµοποιήστε την περ νη του βύσµατοσ των
ακουστικών ή έναστυλ γιαναπατήσετε το πλήκτρο
RESET, και έπειταπρογραµµατίστε λεσ τισ
ρυθµίσεισ απ την αρχή

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ6691/00

This manual is also suitable for:

Aq6691/00zAq6691Aq6691/14Aq 6691

Table of Contents