Czyszczenie, Pielęgnacja Ikonserwacja; Serwis; Usuwanie - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
CZySZCZENIE,
PIELęGNACJA I
KONSERWACJA
Wyczyścić zaciski akumulatora za każdym razem
po zakończeniu ładowania. Wytrzeć, aby uniknąć
korozji, wszelkie ciecze akumulatora, które miały
ewentualnie styczność z zaciskami akumulatora.
Prawidłowo zwinąć kabel podczas przechowywa-
nia urządzenia. To pomaga uniknąć omyłkowych
uszkodzeń kabla jak i urządzenia.
Czyścić urządzenie miękka szmatką.
Przechowywać urządzenie w czystym i suchym
miejscu.
Uwaga!
Zlecac zawsze wymiane lub modernizacje wtyczki
lub przewodu wykwalifikowanemu personelowi. W
ten sposób bezpieczenstwo urzadzenia zostanie
zachowane.
W przypadku uszkodzen lub innych problemów
zwrócic sie do punkcie sprzedazy urzadzenia lub
wykwalifikowanego personelu.

Serwis

Jeśli pomimo dokładnego zapoznania się z
instrukcją obsługi istnieją pytania dotyczące
uruchamiania lub obsługi, lub w przypadku
wystąpienia nieoczekiwanych problemów, prosimy
o skontaktowanie się z lokalnym, fachowym
sprzedawcą.

Usuwanie

Opakowanie składa się z materiałów przyjaznych
dla środowiska, które można usunąć w miejscowym
centrum recyklingu.
Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych z
odpadami domowymi!
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektroni-
cznego oraz wdrożenia jej do prawa krajowego
urządzenia elektryczne muszą być oddzielnie
składowane i przetworzone wtórnie w sposób
przyjazny dla środowiska. Na temat możliwości
usunięcia zużytego sprzętu elektronicznego należy
zaczerpnąć informacji w urzędzie gminnym lub
miejskim.
Ilustracje mogą nieznacznie różnić się od produktu.
Zmiany, które służą technicznemu postępowi, są
zastrzeżone. Dekoracja nie jest zawarta w zestawie.
Polski
85

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents