Fázy Nabíjania; Bezpečnostné Funkcie - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
FáZy NABíJANIA
V
A
1
2
3
4
Princíp procesu nabíjania je zdôvodnený vychádza-
júc z 12 V batérie.
Krok č. 1: Kontrola stavu
Nabíjačka skontroluje stav batérie a vypočíta pot-
rebné nabíjacie parametre.
Krok č. 2: Prednabíjanie
Batéria sa nabíja šetrne minimálnym nabíjacím
prúdom, aby sa batéria vrátila do stavu schopného
nabiť sa.
Krok č. 3: Soft štart
Batéria sa nabíja šetrne nízkym nabíjacím prúdom.
Krok č. 4: Hlavné nabíjanie konštantným prúdom
Batéria sa konštantným prúdom nabije rýchlo a
bezpečne.
Krok č. 5: Hlavné nabíjanie konštantným napätím
Batéria je pri konštantnom koncovom napätí nabí-
janá dovtedy, pokiaľ neprestane prúdiť nabíjací prúd.
Krok č. 6: Kontrola
Keď sa batéria celkom nabije, nabíjanie sa ukončí.
Krok č. 7: Udržiavacie nabíjanie
Nabíjačka monitoruje kapacitu batérie. Len čo
napätie batérie poklesne pod 12,8 V, nabíjačka vydá
impulz pre nabíjanie. Stav nabitia batérie sa tak
udrží na maximálne možnej úrovni.
BEZPEČNOSTNÉ
FuNKCIE
Aby sa zabránilo poškodeniu elektrickej nabíjačky
a batérie, nabíjačka vypne svoj vlastný elektronický
systém a systém opäť vráti do základných nastavení
v nasledovných prípadoch:
6
5
7
skrat
nesprávne pripojenie
otvorený okruh
opačné pripojenie polarity
Napätie batérie nižšie ako 3,0 V ±0,5 V
Nabíjačka zostane v pohotovostnom režime a na
displeji svieti chybové hlásenie.
Ak sa nabíjačka počas nabíjania alebo v dôsledku
vysokej okolitej teploty príliš zohreje, prívod prúdu
sa automaticky zredukuje. Nabíjačka potom nabíja v
udržiavacom režime a svoj výkon automaticky zvýši,
keď teplota poklesne.
Slovenčina
97

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents