Používanie V Súlade S Určeným Účelom; Obsah Dodávky - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Používanie v súlade s určeným účelom
Nabíjačka je určená na nabíjanie otvorených a
mnohých uzatvorených, bezúdržbových olovo-
kyselinových akumulátorov (batérií), ktoré sú
zabudované v automobiloch, lodiach, nákladných
automobiloch a iných vozidlách, napr.:
mokré batérie (WET) olovo-kyselinové batérie
(tekutý elektrolyt)
bezúdržbové olovo-kyselinové batérie (MF)
gélové batérie (gélový elektrolyt)
EFB (enhanced flooded battery)
AGM batérie (elektrolyt v sklenenom vlákne)
bezúdržbové olovo-kyselinové batérie (MF)
Nabíjačka sa môže pomocou svoriek napojiť priamo
na batériu.
Nabíjačka nie je určená na nabíjanie iných druhov
batérií, nabíjať sa môžu len typy batérií uvedené v
návode.
Tento prístroj by nemali používať deti a osoby s
obmedzenými duševnými schopnosťami alebo s
nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami.
Na deti dozerajte a nedovoľte im hrať sa s prístro-
jom.
Prístroj nie je určený na priemyselné použitie.
Akékolvek iné použitie alebo zmena vykonaná na
prístroji sa nepovažuje za použitie podla predpisov
a skrýva znacné riziká. Výrobca nerucí za škody vz-
niknuté v dôsledku nesprávneho použitia prístroja.
Skôr ako zariadenie začnete používať, sa oboznámte
so všetkými jeho funkciami a informujte sa, ako sa
má zariadenie správne používať. Pre tento účel si
dôsledne prečítajte nasledovný návod na obsluhu.
Tento návod si odložte. Ak zariadenie odovzdáte
ďalšej osobe, priložte jej aj všetky podklady.
Obsah dodávky
Po rozbalení si hneď skontrolujte obsah. Prístroj a
všetky jeho časti skontrolujte, ak zistíte poškodenie,
prístroj nepoužite.
Mikroprocesorová nabíjačka 4 A alebo 6 A alebo
8 A
Pólový pripojovací kábel so svorkami
návod na používanie
Ako príslušenstvo pre komfortné pripojenie možno
zakúpiť:
Pólový pripojovací kábel s prstencovými prípo-
jkami
Batériový pripojovací kábel pre palubnú zástrčku
Predlžovačka / nabíjací kábel 2 m
Všetky podklady odovzdajte i ďalším používateľom!
Slovenčina 89

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents