Použití Ke Stanovenému Účelu; Obsah Dodávky - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Použití ke stanovenému účelu
Nabíječka je vyrobena k nabíjení otevřených a
početných uzavřených, bezúdržbových kyselino-
olovnatých akumulátorů (baterií), vestavěných v
osobních autech, lodích, nákladních automobilech a
jiných vozidlech, jako například:
mokrých (WET) kyselino-olovnatých baterií
(tekutý elekrolyt)
bezúdržbových kyselino-olovnatých baterií (MF)
gelových baterií (gelový elektrolyt)
EFB (enhanced flooded battery)
AGM baterií (elektrolyt ve sklolaminátovém
rounu)
bezúdržbových kyselino-olovnatých baterií (MF)
Nabíječku je možné připojit svorkami přímo na
baterii
Nabíječka není určena k nabíjení jiných druhů baterií
než výše uvedených.
Tento přístroj nesmí používat děti, osoby s ome-
zenými duševními schopnostmi anebo osoby, které
nemají schopnosti, zkušenosti anebo vědomosti o
jeho používání. Děti musí zůstat pod dohledem, aby
si s přístrojem nehrály.
Přístroj není určený pro podnikatelské účely.
Jiná použití nebo zmeny prístroje platí jako použití k
jinému než ke stanovenému úcelu a prinášejí sebou
závažná nebezpecí. Výrobce nerucí za škody zpuso-
bené jiným použitím než použitím ke stanovenému
úcelu.
Seznamte se před uvedením nabíječky do provozu
se všemi funkcemi a informujte se o správném
zacházení s tímto výrobkem. Přečtěte si k tomu
pečlivě následující návod k obsluze. Uschovejte si
tento návod pro případné nahlédnutí. Předávejte
tento návod spolu s nabíječkou.
Obsah dodávky
Po rozbalení okamžitě proveďte kontrolu komplet-
nosti dodávky. zkontrolujte, zda není poškozeno
zařízení ani žádná z jeho součástí. neuvádějte vadné
zařízení nebo jeho část do činnosti.
Mikroprocesorová nabíječka 4 A nebo 6 A nebo
8 A
Připojovací kabel se svorkami
návod k obsluze
Jako příslušenství pro komfortní přípojku je k
dostání:
Připojovací kabel s oky
Připojovací kabel baterie pro palubní zásuvku
Prodloužení / nabíjecí kabel 2 m
Předávejte tyto podklady i jiným uživatelům.
Česky 61

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents