Fáze Nabíjení; Bezpečnostní Funkce - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
FáZE NABíJENí
V
A
1
2
3
4
Princip nabíjení je vysvětlený na příkladu nabíjení
12 V baterie.
Krok 1: Kontrola stavu
Nabíječka kontroluje stav baterie a vypočítá otřebné
parametry nabíjení.
Krok 2: Přednabití
Baterie se nabíjí nejdříve nízkým nabíjecím proudem,
aby se dostala do stavu, ve kterém se může plně
nabít.
Krok 3: Plynulý pomalý start
Baterie se šetrně nabíjí nízkým nabíjecím proudem.
Krok 4: Hlavní nabíjení s konstantním proudem
Baterie se s konstantním nabíjecím proudem nabíjí
rychle a bezpečně.
Krok 5: Hlavní nabíjení s konstantním napětím
Baterie se nabíjí konstantním nabíjecím napětím tak
dlouho až neprotéká žádný nabíjecí proud.
Krok 6: Kontrola
Po úplném nabití baterie nabíjení končí.
Krok 7: Udržovací nabíjení
Nabíječka kontroluje kapacitu baterie. Jakmile
klesne napětí baterie pod 12,8 V reaguje nabíječka
nabíjecím impulsem. Tím se baterie držuje na
nejvýše možné hladině nabití.
BEZPEČNOSTNí
FuNKCE
Aby ste se vyhli poškození nabíječky a baterie,
nabíječka si vypne svůj elektronický systém a ihned
se zresetuje do základního nastavení v případě
skratu
6
5
7
nesprávného zapojení
otevřeného obvodu
opačně zapojené polarity
napětí baterie pod 3,0 V ±0,5 V
Nabíječka zůstane v režimu Standby a na displeji je
signalizována porucha.
Počas procesu nabíjení, v případě že se nabíječka
příliš zahřívá kvůli vysoké okolní teplotě, výstupní
výkon se automaticky sníží. Nabíječka pokračuje v
udržovacím režimu a automaticky začne přidávat
výkon když klesne teplota.
Česky 69

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents