Podlaczenie Urzadzenia; Rozpoczęcie Procesu Ładowania; Oswietlenie Wyswietlacza; Zakończenie Procesu Ładowania I Odłączenie Ładowarki - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
82
www.aeg-automotive.com

Podlaczenie urzadzenia

Ostrzeżenie!
Zwracać zawsze uwagę na dokładną biegunowość i
stabilne podłączenie zacisków baterii, podczas
podłączania urządzenia do akumulatora i unikać
spięcia przez dotknięcie zacisków akumulatora.
1. Podlaczyc wymagany
biegunowy kabel przyla-
czeniowy (z zaciskami
pierscieniowymi lub za-
ciskami) z komfortowym
zlaczem wtykowym (3)
w ladowarce.
2. Przylaczyc czerwony
(+) kabel bieguna do-
datniego do ujemnego
bieguna akumulatora.
3. Przylaczyc czarny (-)
kabel bieguna ujemnego
do ujemnego bieguna
akumulatora.
Wskazówka:
Czarny biegunowy kabel przyłączeniowy może
być także podłączony do karoserii pojazdu
(przestrzegać przy tym instrukcji obsługi pojazdu).
Upewnić się, że oba zaciski posiadają dobry styk i są
stabilnie podłączone.
Ostrzeżenie!
Niebezpieczenstwo pozaru i porazenia pradem!
Podlaczyc ladowarke mozliwe bez przedluzacza do
gniazdka 230 V AC. W wyjatkowych przypadkach
uzyc mozliwie krótkiego przedluzacza 230 V przed-
luzacza, który jest sprawny i calkowicie rozwiniety.
4. Włożyć wtyczkę ładowarki do 230 V gniazdka
sieciowego.
Po prawidłowym podłączeniu ładowarki ładowarka
rozpoczyna od wskaźnika uruchomienia (tryb
gotowości). W tym trybie ładowarka automatycznie
przywróci ustawienia domyślne.
Jestliže je baterie identifikovaná jako vadná nebo
byla připojená s nesprávnou polaritou, svítí hlášení
chyby (Er 1). V tomto případě je zapotřebí nabíječku
odpojit a zkontrolovat připojení baterie (viz také
„Hledání chyb").
Wskazówka:
Akumulator zostanie uznany za wadliwy, jeśli
napięcie akumulatora wynosi poniżej 3,0 V (akumu-
lator 6 lub 12 V). Prosimy o sprawdzenie akumulato-
ra w specjalistycznym warsztacie.
Rozpoczęcie procesu ładowania
1. Zvolte opakovaným stisknutím tlačítka
„Mode" (2) požadovaný režim nabíjení 6 V, 12 V
Mode
6 A
nebo 24 V.
2. Proces ladowania rozpoczyna sie automatycznie.
Wskazówka:
Wybranie nieprawidlowego trybu ladowania powo-
duje ukazaniem sie komunikatu bledu. W tym przy-
padku nalezy odlaczyc ladowarke od akumulatora,
chwile odczekac i ponownie ja podlaczyc.
Wskazówka:
Podczas ładowania, bloki w symbolu akumulatora
migają w zależności od stanu naładowania.
Po úplném nabití baterie svítí všechny bloky v
symbolu baterie.
Dodatkowo na wyswietlaczu zostanie pokazane
aktualne napiecie akumulatora.
Jeśli akumulator jest całkowicie naładowany,
ładowarka przełącza się na tryb podtrzymujący
aby zachować stan naładowania i chronić akumu-
lator przed przeładowaniem.

Oswietlenie wyswietlacza

Stisknete tlacítko „Mode" (2).
Podświetlenie wyświetlacza wyłącza się automaty-
cznie po około 30 sekundach podczas ładowania.
Naciskając przycisk Mode, można ponownie włączyć
podświetlenie wyświetlacza na około 30 sekund w
dowolnym momencie.
Zakończenie procesu ładowania i odłączenie
ładowarki
1. Zawsze wyciagnac w pierwszej kolejnosci wtycz-
ke sieciowa z gniazdka pradu zmiennego 230 V.
2. Rozlaczyc czarny (-) kabel bieguna ujemnego od
ujemnego bieguna akumulatora.
3. Rozlaczyc czerwony (+) kabel bieguna dodatnie-
go od ujemnego bieguna akumulatora.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents