Wyszukiwanie Usterek I Błędów - AEG 10616 Instructions For Use Manual

Microprocessor charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
84
www.aeg-automotive.com
WySZUKIWANIE USTEREK I BŁęDóW
Blad/Problem
Ukazatel chyby (Er 1)
Ukazatel chyby (Er 2)
Bateria nie może się ładować
Długi czas ładowania
Zbyt niskie napięcie aku-
mulatora.
Mozliwa przyczyna
Uszkodzony akumulator:
• Napięcie akumulatora wynosi poniżej 1,5
V i powyżej 0,5 V.
• Napięcie akumulatora jest niższe niż 5 V
dla akumulatora 6 V lub mniejsze niż 11
V dla akumulatora 12 V po naładowaniu
akumulatora przez 4 minuty
• Napięcie akumulatora jest niższe
niż 6 V lub 12 V 2 minuty po pełnym
naładowaniu
• w ciągu 24 godzin pełne naładowanie nie
jest możliwe
Bateria podłączona nieprawidłowo
Zvolené nesprávné napětí baterie
(6 V/12 V/24 V)
Brak napięcia sieciowego,
Ładowarka nie jest podłączona.
W bardzo niskich temperaturach (poniżej
0 °C) ładuje się tylko bardzo niskim
prądem ładowania. Wydłuża to czas
ładowania. Jeśli akumulator się nagrzeje,
prąd ładowania zostanie odpowiednio
dostosowany.
Zbyt duża pojemność baterii
używana ładowarka.
Akumulator nie ładuje się wystarczająco
długo.
Środek zaradczy
Bateria do sprawdzenia przez specjalisty-
czny warsztat zostawić.
Wymień baterię.
Odłącz ładowarkę i połączenia
kontrola.
Nabíječku odpojit a počkat až displej zhas-
ne. Potom nabíječku zase zapojit a nastavit
správné napětí baterie.
Zajistit, aby byla nabíječka připojená do
zásuvky s napětím 230 V a displej svítil.
Eventuálně je také vadná baterie
Bateria w normalnych warunkach
obciążenie.
Niebezpieczeństwo wybuchu!
Nie ładuj zamarzniętego akumulatora.
Odpowiednia ładowarka korzystać.
Upewnij się, że akumulator został
wystarczająco naładowany.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

1061710618

Table of Contents