Záruka A Servis - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Záruka a servis
Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu
nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred
expedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si,
prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade
uplatnenia záruky sa spojte s opravovňou telefonik-
ky. Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie to-
varu.
Záruka platí len na chyby materiálu a výroby, nie
na opotrebenie ani na poškodenia krehkých častí,
ako sú spínače alebo akumulátory. Výrobok je
určený len na súkromné používanie a nie na
podnikateľské účely.
Záruka prestáva platiť pri zaobchádzaní
nezodpovedajúcom účelu a pri neprimeranom
zaobchádzaní, pri používaní násilia a zásahoch,
ktoré neurobil náš autorizovaný servis. Práva
vyplývajúce zo zákona nie sú touto zárukou
obmedzené.
- 46 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents