Budenie / Podsvietenie Displeja - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Budenie / Podsvietenie displeja

• Dajte posuvný prepínač budenia
– „ALM ON" (Budík zapnutý), ak chcete zapnúť
budík. Na displeji sa zobrazí symbol budenia.
– „ALM OFF" (Budík vypnutý), ak chcete budík
vypnúť. Symbol budenia na displeji zhasne.
– „SNZ", ak chcete zapnúť budík a zároveň aj
funkciu odloženia budenia.
• Keď stlačíte tlačidlo
(Odloženie budenia, svetlo) a ...
– je zvolená funkcia „ALM ON", tak ste pre tento
deň ukončili funkciu budíka. Až v nasledujúci
deň sa znova ozve budiaci signál.
– je zvolená funkcia „SNZ", tak ste na 5 minút
prerušili budenie. Po uplynutí týchto 5 minút sa
znova ozve budiaci signál.
– je zvolená funkcia „ALM OFF", tak ste asi na
3 sekundy zapli podsvietenie displeja (svetlo).
• Pri zaznení budiaceho signálu sa zároveň zapne
aj osvetlenie displeja.
s
t
„SNOOZE / LIGHT"
- 41 -
do polohy ...

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents