Technické Údaje; Bezpečnostní Pokyny - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Technické údaje
Baterie:
Rozměry:
Hmotnost:
Provozní teploty :
Vlhkost vzduchu:
Výstupní napětí
zdířky pro sluchátka: 70 - 100 mV
Bezpečnostní pokyny
Abyste zabránili nebezpečí úrazu
a zranění:
• Před každým použitím přístroje zkontrolujte, zda
se nachází v bezvadném stavu. Pokud zjistíte,
že je jakýmkoliv způsobem poškozen, nesmíte
jej dále používat. Nechte jej v tomto případě
nejprve zkontrolovat zákaznickým servisem.
• Tento výrobek není určen k tomu, aby jej používaly
osoby (včetně dětí), které mají omezené fyzické,
senzorické nebo duševní schopnosti či nedostatek
zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by jej používaly
4 x 1,5 V Typ Micro /AAA
(nejsou součástí dodávky)
110 x 75 x 27 mm
ca. 122 g bez baterií
5 - 35 °C
5 - 90% (bez kondenzace)
- 20 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents