Nastavení Času Buzení - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

• K ukončení nastavení hodin a datumu posuňte
posunovací vypínač nastavení
"LOCK".
• Tlačítkem "YEAR - 12/24"
zobrazení hodin mezi 12 / 24 hodinovým zob-
razením.
Nastavení času buzení
• K tomu posuňte posunovací vypínač nastavení
do polohy "ALM". Čas v displeji bliká a zobrazí
se "AL".
• Tlačítkem "MONTH - HOUR"
nastavit hodiny.
• Tlačítkem "DATE - MIN"
zobrazení minut.
• K ukončení nastavení času buzení posuňte po-
sunovací vypínač nastavení
• Čas buzení můžete kontrolovat tak, že stlačíte
jedno z tlačítek "MONTH - HOUR"
"DATE - MIN"
jeví čas buzení a zobrazení "AL".
e
w
a
w
. Na displeji se pro kontroluob-
- 24 -
a
do polohy
můžete nyní změnit
q
můžete nyní
můžete nyní nastavit
do polohy "LOCK".
q
nebo
a

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents