Vložení Baterií - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

• U vyteklých baterií: Natáhněte si ochranné ruka-
vice a vyčistěte přihrádku na baterie suchým
hadříkem.
• Baterie se nesmějí vhazovat do ohně, rozebírat
nebo zkratovat. Baterie se nikdy nepokoušejte
dobíjet. V opačném případě by mohly explodovat.
• V případě neúmyslného spolknutí baterií/akumu-
látorů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!
Vložení baterií
• Odsuňte kryt přihrádky na baterie
f
baterie
je zobrazeno na obrázku. Přihrádku na baterie
znovu uzavřete. Přístroj je nyní připraven k použití.
(nejsou součástí dodávky) tak, jak
- 22 -
d
a vložte

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents