Nastavenie Dátumu A Času - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Nastavenie dátumu a času
• Ak chcete nastaviť hodiny, posuňte nastavovací
posuvný prepínač
Pre kontrolu bliká zobrazenie času na displeji.
• Tlačidlom „MONTH - HOUR"
hodina) môžete teraz nastaviť údaj hodiny.
• Tlačidlom „DATE - MIN"
môžete teraz nastaviť údaj minút.
• Ak chcete nastaviť dátum, posuňte nastavovací
posuvný prepínač
Teraz bliká údaj roka, a údaj „YR" (Rok) sa pre
kontrolu zobrazí na displeji.
• Tlačidlom „YEAR - 12/24"
teraz môžete nastaviť údaj roka.
• Tlačidlom „MONTH - HOUR"
hodina) môžete teraz nastaviť údaj mesiaca.
• Tlačidlom „DATE - MIN"
môžete teraz nastaviť údaj dňa. Údaj o dni
v týždni vedľa dátumu vypočítajú hodiny auto-
maticky.
a
do polohy „TIME" (Čas).
w
(Dátum - minúta)
a
do polohy „CAL" (Kalendár).
e
w
(Dátum - minúta)
- 39 -
q
(Mesiac -
(Rok - 12/24)
q
(Mesiac -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents