Download Print this page

Účel Použitia; Obsah Dodávky - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
CESTOVNÝ AKUSTICKÝ SYSTÉM
KH2415
Uschovajte si návod na používanie pre neskoršie
použitie. Pri odovzdávaní prístroja tretej osobe
odovzdajte prístroj spolu s návodom.
Účel použitia
Tento výrobok je určený na používanie ako budík
a zvukový systém pre osobnú zábavu, na používanie
v suchých priestoroch a len v domácnostiach. Tento
výrobok nie je určený na používanie v exteriérových
priestoroch, ani na komerčné alebo priemyselné
účely.
Obsah dodávky
1 ks prístroj
1 ks návod na používanie
• Skontrolujte, či výrobok nie je poškodený a či
boli všetky diely a zvyšky obalového materiálu
odstránené z výrobku.
- 34 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Silvercrest KH 2415

  Related Manuals for Silvercrest KH 2415