Download Table of Contents Print this page

Zobrazenie Teploty; Čistenie A Ošetrovanie - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

• Ak chcete zdravé zvuky predčasne ukončiť,
otočte regulátor hlasitosti
(Vyp.).

Zobrazenie teploty

• Stlačte tlačidlo
displeji prepnúť zo °C na °F.
Čistenie a ošetrovanie
• Pri čistení netlačte na displej. V opačnom prípade
by sa mohli tekuté kryštaly v displeji poškodiť.
• Prístroj čistite len mierne navlhčenou handričkou.
Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.
Môže to poškodiť povrch prístroja.
• Nenechajte vniknúť žiadne tekutiny do vnútra
prístroja.
u
r
, ak chcete údaj teploty na
- 43 -
do polohy „OFF"

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents