Nastavenie Času Budenia - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

• Ak chcete ukončiť nastavovanie času a dátumu,
posuňte nastavovací posuvný prepínač
polohy „LOCK" (Zamknúť).
• Tlačidlom „YEAR - 12/24"
pínať medzi zobrazením času v 12-hodinovom
alebo 24-hodinovom formáte.
Nastavenie času budenia
• Za tým účelom posuňte nastavovací posuvný
prepínač
času na displeji bliká a zobrazí sa údaj „AL".
• Tlačidlom „MONTH - HOUR"
hodina) môžete teraz nastaviť údaj hodiny.
• Tlačidlom „DATE - MIN"
môžete teraz nastaviť údaj minút.
• Ak chcete ukončiť nastavovanie času budenia,
posuňte nastavovací posuvný prepínač
polohy „LOCK" (Zamknúť).
• Čas budenia môžete skontrolovať tak, že stlačíte
niektoré z tlačidiel „MONTH - HOUR"
„DATE - MIN"
budenia a pre kontrolu údaj „AL".
a
do polohy „ALM" (Budík). Údaj
w
. Na displeji sa zobrazí čas
- 40 -
e
teraz môžete pre-
q
(Mesiac -
w
(Dátum - minúta)
a
do
a
do
q
alebo

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents