Wellness Sounds - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Wellness Sounds

• Otáčejte regulátorem hlasitosti
vých ručiček z polohy "OFF" do střední polohy.
• Stisknutím tlačítka "SELECT"
jeden ze 6 nabídnutých Wellness Sounds "potok",
"cvrček", "vodopád", "vítr", "bouře" a "bílý
šelest".
• Nastavte regulátorem hlasitosti
jemnou hlasitost.
• Když napojíte sluchátka, můžete tyto Wellness
Sounds zvuky slyšet v lepší kvalitě a přitom
v leže nebo sedě dobře relaxovat.
Pozor: Delší poslech může vést při plné
hlasitosti k poškození sluchu!
• Zvolte posunovacím vypínačem "SLEEP"
doby trvání zvuku Wellness Sounds. Je možné
nastavit na 15, 30 nebo 45 minut. Po uplynutí
doby se zvuky Wellness Sounds mohou stisknutím
tlačítka "SELECT"
u
y
y
spustit nanovo.
- 26 -
ve směru hodino-
můžete nyní zvolit
u
pro Vás pří-
i
délku

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents