Dovozca - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Likvidácia batérií.
Batérie nemôžete likvidovať v rámci domového
odpadu. Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný,
odovzdať batérie a akumulátory v zbernom stredisku
v obci, v mestskej štvrti alebo v obchode. Táto povin-
nosť má prispieť k ekologickej likvidácii batérií.
Batérie a akumulátory odovzdávajte len vo vybitom
stave.
Všetok baliaci materiál zlikvidujte
ekologickým spôsobom.

Dovozca

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
- 45 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents