Download Print this page

Odstranitev; Garancija In Servis - Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Odstranitev

Naprave v nobenem primeru ne odvrzite v običajne gospo-
dinjske odpadke. Za ta izdelek velja evropska direktiva
2002/96/EC.
Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri
svojem komunalnem podjetju za predelavo odpadkov.
Upoštevajte trenutno veljavne predpise.
V primeru dvoma se obrnite na svoje podjetje za predelavo odpadkov.
Odstranitev baterij in akumulatorjev
Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke.
Vsak potrošnik je po zakonu dolžan, baterije/akumulatorje oddajati na
ustreznem zbirališču v svoji občini/četrti ali v trgovini.
Namen te obveznosti je zagotoviti okolju prijazno odlaganje baterij in
akumulatorjev. Baterije/akumulatorje oddajajte samo prazne.
Vse embalažne materiale oddajte v reciklažo.

Garancija in servis

Ta naprava ima 3 leta garancije od datuma nakupa. Naprava je bila skrbno
izdelana in pred dobavo natančno preverjena. Prosimo, da blagajniški račun
shranite kot dokazilo o nakupu. V primeru uveljavljanja garancije se po tele-
fonu obrnite na svojo servisno službo.
Samo tako je zagotovljeno brezplačno pošiljanje vašega izdelka.
Garancija velja le za napake pri materialu ali izdelavi, ne pa tudi za poškod-
be pri transportu, potrošne dele ali za poškodbe lomljivih delov, npr. stikal ali
akumulatorjev.
- 33 -

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Silvercrest KH 2198

This manual is also suitable for:

Kh 2199