Nastavení Hodin A Data - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Nastavení hodin a data
• K nastavení hodin posuňte posunovací vypínač
nastavení
bliká v displeji čas.
• Tlačítkem "MONTH - HOUR"
nastavit hodiny.
• Tlačítkem "DATE - MIN"
zobrazení minut.
• K nastavení datumu posuňte posunovací vypínač
nastavení
roku a pro kontrolu se na displeji objeví zobrazení
"YR".
• Tlačítkem "YEAR - 12/24"
nastavit rok.
• Tlačítkem "MONTH - HOUR"
nastavit měsíc.
• Tlačítkem "DATE - MIN"
den. Zobrazení dne v týdnu vedle datumu vy-
počítají hodiny automaticky.
a
do polohy "TIME". Pro kontrolu
a
do polohy "CAL". Nyní bliká číslo
- 23 -
q
můžete nyní
w
můžete nyní nastavit
e
můžete nyní
q
můžete nyní
w
můžete nyní nastavit

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents