Wellness Sounds (Zdravé Zvuky) - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Wellness Sounds (Zdravé zvuky)
• Otočte regulátor hlasitosti
vých ručičiek z polohy „OFF" (Vyp.) do stredovej
polohy.
• Stlačením tlačidla „SELECT"
môžete vybrať zo šiestich zdravých zvukov
(Wellness Sounds) „Potok", „ Zvuk grilovania",
„Vodopád", „Vietor", „Búrka" a „Šum mora",
ktoré sú k dispozícii.
• Regulátorom hlasitosti
hlasitosť.
• Keď pripojíte slúchadlá, môžete počúvať zdravé
zvuky v lepšej kvalite a zároveň sa pritom pole-
žiačky alebo posediačky oveľa lepšie uvoľniť.
Pozor: Dlhšie počúvanie s plnou hlasitosťou
môže viesť k poškodeniu sluchu!
• Posuvným prepínačom „SLEEP"
si nastavte dobu hrania zdravých zvukov. Nastaviť
sa dá 15, 30 alebo 45 minút. Po uplynutí tohto
času môžete zdravé zvuky stlačením tlačidla
„SELECT"
y
znova spustiť.
- 42 -
u
v smere hodino-
y
(Výber) si teraz
u
si nastavte príjemnú
i
(Zaspávanie)

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents