Záruka A Servis - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Záruka a servis
Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakou-
pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před
odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si,
prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu.
Budeteli uplatňovat záruku, spojte se prosím telefo-
nicky se servisní provozovnou. Pouze tak Vám mů-
žeme zajistit bezplatné zaslání vašeho zboží.
Záruční plnění se vztahuje pouze na vady materiálu
nebo výrobní závady, nikoliv však na opotřebované
díly nebo poškození rozbitných součástí, např.
spínačů nebo akumulátorů. Výrobek je určen
výhradně pro soukromé použití, nikoliv pro
podnikatelské účely.
Při nesprávném a neodborném využívání, při použití
násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi
autorizovanými servisními provozovnami,
záruční nároky zanikají. Vaše práva vyplývající
ze zákona touto zárukou nejsou omezena.
- 30 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents