Download Print this page

Ukazatel Teploty; Čištění A Údržba - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Otočte regulátor hlasitosti
jestli-že chcete zvuky Wellness Sounds předčasně
vypnout.

Ukazatel teploty

• Stiskněte tlačítko
na displeji z °C na °F.
Čištění a údržba
• Při čištění netlačte na displej. Jinak by mohly
krystaly kapaliny poškodit diplej.
• Kryt přístroje čistěte výhradně lehce navlhčeným
hadříkem. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky.
Mohly by poškodit povrch zařízení.
• Zabraňte průniku tekutin dovnitř zařízení.
u
r
k přepnutí zobrazení teploty
- 27 -
do polohy "OFF",

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Silvercrest KH 2415

  Related Manuals for Silvercrest KH 2415