Download Table of Contents Print this page

Účel Použití; Rozsah Dodávky - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

PŘEHRÁVAČ NA CESTY KH2415
Návod k obsluze uschovejte pro pozdější použití.
Při předávání zařízení třetím osobám předejte i tento
návod.
Účel použití
Tento výrobek je určen pro použití jako budík a zvukový
systém pro osobní relaxi, pro použití v suchých pro-
storech a pouze pro použití v privátní domácnosti.
Tento výrobek je určený pro použití venku, nikoliv
pro živnostenské nebo průmyslové účely.
Rozsah dodávky
1 x přístroj
1 x návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda-li není výrobek poškozený
a zda-li jsou všechny části a zbytky balení
z výrobku odstraněny.
- 18 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents