Dovozce - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Likvidace baterií
Baterie nesmí být odkládány do domovního odpadu.
Každý spotřebitel je ze zákona povinen baterie
a akumulátory odevzdat na sběrném místě ve své
obci nebo městské čtvrti. Tato povinnost slouží k tomu,
aby baterie mohly být předány k ekologické likvidaci.
Baterie/akumulátory odevzdávejte pouze, jsou-li
vybité.
Také všechny obalové materiály zlikvidujte
v souladu s ekologickými předpisy.

Dovozce

KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
- 29 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents