Údržba; Zneškodnění - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Údržba
• Přístroj je bezúdržbový. Uživatel výrobku nemusí
na přístroji provádět žádné práce. V případě
chybného fungování nebo zjištěných závad se
obraťte na zákaznický servis.
Zneškodnění
Likvidace přístroje
Přístroj v žádném případě nevhazujte
do běžného domovního odpadu.
Nechte přístroj zlikvidovat v autorizované provozovně
nebo v místním zařízení na likvidaci podobných
výrobků. Na tento výrobek se vztahuje evropská
směrnice 2002/96/EC. Dodržujte aktuálně platné
předpisy. V případě pochybností se spojte s nejbližší
provozovnou, která likviduje podobné výrobky.
- 28 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents