Funkce Buzení / Světlo - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Funkce buzení / světlo
• Posuňte posunovací vypínač alarmu
polohy...
– "ALM ON", aby tak byla nastavená funkce
buzení. Na displeji se objeví symbol alarmu.
– "ALM OFF" k vypnutí funkce buzení. Symbol
alarmu na displeji zhasne.
– "SNZ", k zapnutí funkce buzení a současně
funkce Snooze.
• Když stlačíte tlačítko
a...
– je zvolená funkce "ALM ON" , ukončíte potom
funkci buzení pro tento den. Až na další den
zazní opět signál buzení.
– je zvolená funkce "SNZ", přerušíte potom funkci
buzení na 5 minut. Po jejich uplynutí zazní opět
signál buzení.
– je zvolená funkce "ALM OFF", zapnete potom
na cca. 3 sekundy osvětlení pozadí displeje
(světlo).
• Při zaznění alarmu buzení se zapne současně
i osvětlení displeje.
t
"SNOOZE / LIGHT"
- 25 -
s
do

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents