Download  Print this page

Advertisement

ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale)
SIMBOLURI
Veţi găsi în continuare simbolurile folosite pentru
echipament. Asiguraţi-vă că aţi înţeles semnificaţia
acestora înainte de utilizare.
.............. Citiţi manualul de instrucţiuni.
............. Doar pentru ţările UE
Nu aruncaţi aparatele electrice sau
acumulatoarele în gunoiul menajer!
În conformitate cu directiva europeană
2002/96/CE privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice şi
directiva 2006/66/CE privind bateriile şi
acumulatoare, precum şi bateriile şi
acumulatoarele reziduale şi
implementarea acestora conform
legislaţiei naţionale, echipamentele
electrice şi acumulatoarele care au ajuns
la sfârşitul duratei de viaţă trebuie
colectate separat şi reciclate
corespunzător în vederea protejării
mediului.
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE
PRIVIND SIGURANŢA
AVERTISMENT:
Când folosiţi unelte electrice, trebuie respectate
întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv cele
prezentate în continuare, pentru a reduce riscul de
incendiu, şoc electric şi vătămare corporală:
1. Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie acest manual de
instrucţiuni şi manualul de instrucţiuni al
încărcătorului.
2. Curăţaţi doar cu o cârpă uscată.
3. Nu instalaţi lângă surse de căldură precum radiatoare,
schimbătoare de căldură, cuptoare sau alte aparate
(inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
4. Utilizaţi doar sculele ataşate/accesoriile specificate de
producător.
5. Deconectaţi acest aparat de la alimentarea cu energie
electrică în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau
dacă nu va fi utilizat pentru o lungă perioadă de timp.
6. Un radio pe acumulatoare, prevăzut cu acumulatoare
integrate sau cu cartuş de acumulator separat, poate
fi încărcat doar cu încărcătorul specificat pentru
acumulatorul respectiv. Un încărcător potrivit pentru
un tip de acumulator poate provoca risc de incendii
dacă este folosit pentru un alt tip de acumulator.
7. Folosiţi radioul pe acumulatoare numai cu cartuşele
de acumulatoare indicate în mod specific. Utilizarea
oricăror alte acumulatoare poate crea un risc de
incendiu.
8. Când nu folosiţi cartuşul de acumulator, ţineţi-l la
distanţă de alte obiecte metalice, precum agrafe de
birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte
metalice mici, ce pot constitui o legătură între cele
78
două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului
poate produce scântei, arsuri sau incendiu.
9. Evitaţi contactul fizic cu suprafeţe împământate, cum
ar fi ţevi, radiatoare, maşini de gătit sau frigidere.
Riscul electrocutării este mai mare în cazul în care
corpul dumneavoastră este împământat.
10. În condiţii necorespunzătoare de utilizare, se poate
expulza lichid din acumulator; evitaţi contactul cu
acesta. Dacă intraţi în contact accidental, clătiţi bine
cu apă. Dacă v-a intrat lichid în ochi, consultaţi şi
medicul. Lichidul expulzat din acumulator poate cauza
iritaţii sau arsuri.
11. Fişa de alimentare la reţea este utilizată ca dispozitiv
de deconectare şi va rămâne permanent utilizabilă.
PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
IMPORTANTE PENTRU CARTUŞUL
DE ACUMULATOR
1. Înainte de a folosi cartuşul de acumulator, citiţi toate
instrucţiunile şi avertismentele de pe (1) încărcător, (2)
acumulator şi (3) produsul care foloseşte
acumulatorul.
2. Nu dezasamblaţi cartuşul de acumulator.
3. Dacă timpul de funcţionare s-a redus excesiv,
întrerupeţi imediat funcţionarea. Aceasta poate
prezenta risc de supraîncălzire, posibile arsuri şi chiar
explozie.
4. Dacă electrolitul vă pătrunde în ochi, clătiţi ochii cu
apă curată şi consultaţi imediat un medic. Aceasta
poate avea ca rezultat pierderea vederii.
5. Nu scurtcircuitaţi cartuşul de acumulator:
(1)
Nu atingeţi bornele cu niciun material
conducător.
(2)
Evitaţi depozitarea cartuşului de acumulator într-
un recipient împreună cu alte obiecte metalice,
cum ar fi cuie, monede etc.
(3)
Nu expuneţi cartuşul de acumulator la apă sau
ploaie. Un scurtcircuit al acumulatorului poate
provoca un curent electric puternic,
supraîncălzire, posibile arsuri şi chiar
defectarea.
Un scurtcircuit al acumulatorului poate provoca un
curent electric puternic, supraîncălzire, posibile arsuri
şi chiar defectarea.
6. Nu depozitaţi unealta şi cartuşul de acumulator în
spaţii în care temperatura poate atinge sau depăşi
50°C (122°F).
7. Nu incineraţi cartuşul de acumulator chiar dacă este
grav deteriorat sau complet uzat. Cartuşul de
acumulator poate exploda în foc.
8. Aveţi grijă să nu scăpaţi pe jos sau să loviţi
acumulatorul.
9. Nu utilizaţi un acumulator deteriorat.
10. Acumulatoarele litiu-ion incluse trebuie să respecte
cerinţele legislaţiei privind bunurile periculoase.
Pentru transporturile comerciale, de exemplu,
efectuate de terţi, agenţi de expediţie, trebuie

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: