Download  Print this page

Advertisement

KOHA E PËRDORIMIT
Tabelat në vijim tregojnë kohën e përdorimit me një bateri plotësisht të ngarkuar.
Kapaciteti i
baterisë
7,2 V
1,0 Ah
BL7010
1,3 Ah
BL0715
1,5 Ah
2,0 Ah
3,0 Ah
4,0 Ah
5,0 Ah
6,0 Ah
: Grup baterish
* Koha e përdorimit bazohet në përdorimin në DAB/DAB+ me një ngarkim të vetëm.
* Koha e përdorimit mund të ndryshojë në varësi të llojit të baterisë, gjendjes së ngarkimit dhe kushteve të përdorimit.
INSTALIMI
Vendosja ose heqja e kutisë së baterisë
me rrëshqitje (Fig. 4 - 6)
KUJDES:
Fikeni gjithmonë radion përpara se të hiqni kutinë e
baterisë.
• Për të instaluar kutinë e baterisë, bashkoni gjuhëzën e
kutisë së baterisë me kanalin e folesë dhe rrëshqiteni
për ta futur. Futeni gjithmonë deri në fund, derisa të
kërcasë dhe të bllokohet në vend.
• Nëse shikoni treguesin e kuq në anën e sipërme të
butonit, atëherë nuk është bllokuar plotësisht.
Instalojeni plotësisht derisa treguesi i kuq të mos
shihet. Në të kundërt, ajo mund të dalë aksidentalisht
nga radioja, duke ju lënduar juve ose personat përreth.
• Mos ushtroni forcë gjatë instalimit të kutisë së baterisë.
Nëse kutia nuk hyn me lehtësi, nuk po e futni siç duhet.
• Për të hequr kutinë e baterisë, rrëshqiteni nga radioja
ndërsa rrëshqitni butonin në pjesën e përparme të
kutisë së baterisë ose ndërsa shtypni butonat në të dy
anët e kutisë.
Kthejeni bllokuesin e dhomëzës së baterisë në pozicionin
fillestar.
46
Tensioni i kutisë së baterisë
10,8 V
BL1013
BL1015
BL1020B
BL1040B
: Bateri me rrëshqitje
14,4 V
18 V
BL1415
BL1815
BL1415N
BL1815N
BL1820
BL1820B
BL1430
BL1430B
BL1830
BL1830B
BL1840
BL1840B
BL1440
BL1450
BL1850
BL1850B
BL1460B
BL1860B
Rënia e energjisë, shtrembërimi i zërit dhe "zëri me
shkëputje" tregojnë se duhet të zëvendësoni baterinë.
Shënim:
Paketa e baterisë nuk mund të ngarkohet me anë të
ushqyesit të ofruar elektrik për rrymë të alternuar.
Vendosja ose heqja e kutisë së grupit të
baterive (Fig. 7 dhe 8)
KUJDES:
Fikeni gjithmonë radion përpara se të hiqni kutinë e
baterisë.
• Për të vendosur kutinë e baterisë, bashkoni gjuhëzën e
kutisë së baterisë me kanalin e folesë dhe rrëshqiteni
për ta futur.
• Për të hequr kutinë e baterisë, nxirrni baterinë nga
terminali ndërkohë që shtypni butonat në anë të kutisë.
Kthejeni bllokuesin e dhomëzës së baterisë në pozicionin
fillestar.
Rënia e energjisë, shtrembërimi i zërit dhe "zëri me
shkëputje" tregojnë se duhet të zëvendësoni baterinë.
Shënim:
Paketa e baterisë nuk mund të ngarkohet me anë të
ushqyesit të ofruar elektrik për rrymë të alternuar.
Në daljen e altoparlantit
= 50 mW + 50 mW
Njësia: Orë (afërsisht)
4,5 orë
5,5 orë
5,0 orë
6,0 orë
6,5 orë
8,0 orë
7,0 orë
7,5 orë
10 orë
11 orë
14 orë
20 orë
18 orë
22 orë
25 orë
24 orë
31 orë

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: