Download  Print this page

Advertisement

СРПСКИ (Oригинално упутство)
СИМБОЛИ
У наставку су приказани симболи који се односе на
опрему. Пре прве употребе обавезно се упознајте са
њиховим значењем.
.................... Прочитајте приручник са
упутствима.
................... Само за земље ЕУ
Електричну опрему или батерију
немојте да одлажете са отпадом из
домаћинства!
У складу са европским
директивама 2002/96/ЕЗ о отпаду
од електричне и електронске
опреме и 2006/66/ЕЗ о батеријама
и акумулаторима и истрошеним
батеријама и акумулаторима и
имплементирању ових директива у
складу са националним законима,
електричну опрему и батерију на
крају радног века неопходно је
одвојено прикупити и вратити у
еколошки прихватљиво постројење
за рециклажу.
ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
УПОЗОРЕЊЕ:
Када се користе електрични алати, увек треба
предузети основне мере предострожности да би се
умањио ризик од пожара, електричног удара и телесне
повреде, укључујући следеће:
1. Пре употребе пажљиво прочитајте овај приручник
са упутствима и приручник са упутствима за
пуњач.
2. Апарат чистите само сувом крпом.
3. Апарат немојте да постављате у близини било
каквих извора топлоте, као што су радијатори,
вентилационе решетке, штедњаци или други
апарати (укључујући појачиваче) који емитују
топлоту.
4. Користите само додатке/прибор који је
спецификовао произвођач.
5. Апарат искључите са мреже напајања током
олујног невремена или када се не користи током
дужег временског периода.
6. Радио који ради на интегрисане батерије или на
посебан комплет батерија може да се пуни само
пуњачем који је спецификован за дату батерију.
Пуњач који одговара једном типу батерије може да
изазове пожар када се користи за неки други тип
батерије.
7. За радио који ради на батерије користите
искључиво одговарајуће комплете батерија.
Коришћење других батерија може да узрокује
ризик од повреде и пожара.
8. Када комплет батерија није у употреби, држите га
даље од других металних предмета као што су
спајалице, новчићи, кључеви, ексери, завртњи или
други мали метални предмети који би могли да
преспоје два прикључка. Кратак спој између
прикључака батерије може да узрокује варничење,
опекотине или да изазове пожар.
9. Избегавајте контакт тела са уземљеним
површинама попут цеви, радијатора, пећи и
фрижидера. Постоји повећан ризик од електричног
удара ако вам је тело уземљено.
10. У случају неправилне употребе, може да дође до
цурења течности из батерије – избегавајте додир
са течношћу. Ако је случајно додирнете, умијте се
водом. Ако течност дође у додир са очима,
потражите помоћ лекара. Течност из батерије
може да изазове иритацију или опекотине.
11. Утикач главног електричног вода користи се као
уређај за искључивање и треба да остане спреман
за коришћење.
САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО
ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
ЗА УЛОЖАК ЗА БАТЕРИЈУ
1. Пре коришћења улошка за батерије прочитајте сва
упутства и ознаке упозорења на (1) пуњачу
батерије, (2) батерији и (3) производу који користи
батерију.
2. Немојте да растављате уложак за батерију.
3. Ако је време рада постало знатно краће, одмах
престаните са радом. То може да доведе до ризика
од прегревања, могућих опекотина, па чак и
експлозије.
4. Ако електролит доспе у очи, исперите их чистом
водом и одмах затражите помоћ лекара. То може
да доведе до губитка вида.
5. Немојте да изазивате кратак спој на улошку за
батерије:
(1)
Немојте да додирујете прикључке било којим
проводним материјалом.
(2)
Избегавајте да стављате уложак за батерије у
посуду са другим металним предметима као
што су ексери, новчићи итд.
(3)
Уложак за батерије немојте да излажете води
или киши. Кратак спој на батерији може да
доведе до великог протока струје,
прегревања, могућих опекотина, па чак и
прегоревања.
Кратак спој на батерији може да доведе до великог
протока струје, прегревања, могућих опекотина, па
чак и прегоревања.
6. Алат и уложак за батерије немојте да држите на
местима где температура може достигне или да
премаши 50°C (122°F).
7. Немојте да спаљујете уложак за батерије чак ни
ако је озбиљно оштећен или потпуно истрошен.
Уложак за батерије у ватри може да експлодира.
8. Пазите да не испустите или ударите батерију.
9. Немојте да користите оштећену батерију.
10. Садржане литијум-јонске батерије подлежу
захтевима законских прописа о опасној роби. У
случају транспорта у комерцијалне сврхе, нпр.
транспорта који врше трећа лица, шпедитери,
71

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: