Download  Print this page

Advertisement

Верзија на софтверот
1. Притиснете го копчето за напредни поставувања.
2. Вртете го тркалото за јачина на звук/контрола на
бирање станици/избор додека на екранот не се
прикаже „Верзија на софтверот". Притиснете го
тркалото за јачина на звук/контрола на бирање
станици/избор за да ја видите верзијата на
софтверот што е инсталиран на радиото.
Отвор за Micro USB за надградба на
софтверот
Ажурирања за софтверот на вашето радио може да
бидат достапни во иднина.
Кога ажурирањата за софтверот станат достапни, како
и информациите за тоа како да го ажурирате вашето
радио можат да се најдат на интернет-страницата на
Makita.
Како да емитувате други аудио-уреди
ВНИМАНИЕ:
Исклучете го овој уред од напојување пред да
пристапите кон поврзување други аудио-уреди.
• Има 2 AUX IN приклучоци. AUX IN 1 се наоѓа на
предниот панел, а AUX IN 2 се наоѓа во преградата
за батерија.
• Поврзете стерео или моно извор (на пример, iPod,
MP3 или ЦД плеер) или во AUX IN 1 или во AUX IN 2
со помош на кабел за аудио.
• Повеќе пати притискајте го и отпуштајте го копчето
за фреквентен појас додека не се прикаже „AU1"
или „AU2" и со тоа функцијата AUX ќе биде
активирана.
ОДРЖУВАЊЕ
ВНИМАНИЕ:
• Не користете нафта, бензин, разредувач, алкохол
или слично. Тие средства ја вадат бојата и може да
предизвикаат деформации или пукнатини.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Спецификации за напојување
AC адаптер за напојување
Батерија
Фреквентен опсег
DAB/DAB+ Блокирање канали
Компатибилен стандард DAB (DMR109)
70
DC12 V 1A, централната
игличка позитивна
Кластер-батерија:
7,2 V - 10,8 V
Лизгачка батерија:
10,8 V - 18 V
FM 87,50 - 108 MHz
DAB/DAB+ 174,928 -
239,200 MHz
DAB (Појас III) 5A-13F
DAB/DAB+ (DMR110)
Одлика за струјно коло
Звучник
Излезна моќност
Влезен терминал
Антенски систем
Димензии (Д x Ш x В) во мм
Тежина
3 инчи, 8 оми
7,2 V: 0,5 W X 2
10,8 V:1,2 W X 2
14,4 V: 2,2 W X 2
18 V: 3,5 W X 2
дијаметар 3,5 мм (AUX IN1/
AUX IN2)
DAB/FM: мека свиткана
жична антена
280 x 163 x 302
4,0 кг (без батерија)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: