Download Print this page

Makita DMR109 Instruction Manual

Job site radio
Hide thumbs

Advertisement

EN
Job Site Radio
SV
Arbetsplatsradio
NO
Radio for arbeidssted
FI
Työmaaradio
LV
Darba vietas radio
LT
Darbo vietos radijas
ET
Töökoha raadio
RU
Радиоприемник
DMR109
DMR110
Instruction Manual
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrukciju rokasgrāmata
Naudojimo instrukcija
Kasutusjuhend
Инструкция по эксплуатации

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DMR109

  Summary of Contents for Makita DMR109

 • Page 1 Job Site Radio Instruction Manual Arbetsplatsradio Bruksanvisning Radio for arbeidssted Bruksanvisning Työmaaradio Käyttöohje Darba vietas radio Instrukciju rokasgrāmata Darbo vietos radijas Naudojimo instrukcija Töökoha raadio Kasutusjuhend Радиоприемник Инструкция по эксплуатации DMR109 DMR110...
 • Page 2 2 3 4...
 • Page 5: Important Safety Instructions

  ENGLISH (Original instructions) additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns. SYMBOLS 11. The MAINS plug is used as the disconnect device, and it shall remain readily operable. The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.
 • Page 6 Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger. Tips for maintaining maximum battery life 1.
 • Page 7: Operating Time

  OPERATING TIME The following tables indicate the operating time with a full charged battery. Battery cartridge voltage At speaker output Battery = 50 mW + 50 mW capacity 7.2 V 10.8 V 14.4 V 18 V Unit: Hour (Approximately) 1.0 Ah BL7010 4.5 hour BL1013...
 • Page 8: Operation

  Indicating the remaining battery capacity 4. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to scroll through the list of available stations. Press the (Fig. 9) knob to select the station. Only for battery cartridges with “B” at the end of the model 5.
 • Page 9 Manual Tuning – FM 1. Press the Advanced setting button. 2. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob until 1. Press the Power button to turn on the radio. “Station order” appearing on the display, then press 2. Press the Band button to select desired waveband. the Volume/Tuning Control/Select knob to enter the Adjust the antenna as described above.
 • Page 10: Maintenance

  3. Rotate the Volume/Tuning Control/Select knob to DAB/DAB+ Channel block choose to enable or disable the backlight function, DAB (Band III) 5A-13F then press the Volume/Tuning Control/Select knob to Compatible standard DAB (DMR109) confirm the setting. DAB/DAB+ (DMR110) Circuit feature System reset...
 • Page 11: Viktiga Säkerhetsanvisningar

  Det finns en FÖRSIKTIGHET: Använd endast äkta ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad. Makita-batterier. Användning av oäkta Makita-batterier 10. Under hårda förhållande kan det komma vätska ur eller batterier som har modifierats kan resultera i att batteriet.
 • Page 12 19. Röd indikator 20. Knapp 21. Batterikassett 22. Indikatorlampor 23. Kontrollknapp FUNKTIONER • FM/DAB (DMR109) • FM/DAB eller DAB+ (DMR110) • Stor LCD-display med bakgrundsbelysning • Manuell/Förinställd/Automatisk stationsinställning • Vridknapp för inställning och volymkontroll • 5 förinställbara stationer för varje frekvensband •...
 • Page 13 DRIFTTID Nedanstående tabell anger drifttid med ett fulladdat batteri. Batteriets spänning Med högtalareffekt Batterikapacitet = 50 mW + 50 mW 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Enhet: Timmar (ungefärlig) 1,0 Ah BL7010 4,5 timmar BL1013 5,5 timmar 1,3 Ah BL1415 5,0 timmar BL1815...
 • Page 14 Visningslägen – DAB Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att kontrollera återstående batterikapacitet. Radion har en rad visningsalternativ i DAB-läge: Indikatorlamporna lyser i några sekunder. Tryck på infoknappen för att gå igenom de olika alternativen som visas med följande bokstäver (a. till g.). Indikatorlampor a.
 • Page 15 Manuell stationsinställning – FM Stationsinställning/Val-ratten för att öppna inställningen. 1. Tryck på strömbrytaren för att slå på radion. 3. Vrid Volym/Stationsinställning/Val-ratten för att välja 2. Tryck på bandknappen för att välja önskat följande alternativ och tryck på ratten för att bekräfta frekvensband.
 • Page 16 DAB/DAB+ 174,928– Stationsinställning/Val-ratten för att öppna 239,200 MHz inställningen. DAB/DAB+ kanalblock DAB (Band III) 5A-13F 3. Vrid Volym/Stationsinställning/Val-ratten för att välja, Kompatibel standard DAB (DMR109) aktivera eller inaktivera bakgrundsljuset, tryck sedan DAB/DAB+ (DMR110) på Volym/Stationsinställning/Val-ratten för att bekräfta inställningen. Egenskaper Högtalare 3 tum, 8 ohm Systemåterställning...
 • Page 17: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  NORSK (Originalinstruksjoner) må du skylle med vann. Hvis du får batterivæske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Væske fra SYMBOLER batteriet kan forårsake irritasjon eller forbrenninger. 11. Støpselet til NETTSTRØM brukes som Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utstyret. frakoblingsenhet, og skal være lett tilgjengelig.
 • Page 18 TA VARE PÅ DISSE • Strøm fra Makita batteripakke og medfølgende strømadapter INSTRUKSJONENE. FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita-batterier. Bruk av andre batterier enn originale Makita-batterier, eller batterier som har blitt endret, kan føre til at batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader og materielle skader.
 • Page 19 DRIFTSTID Følgende tabeller indikerer driftstid med et fulladet batteri. Batterispenning Ved høyttalereffekt Batterikapasitet = 50 mW + 50 mW 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Enhet: Time (omtrentlig) 1,0 Ah BL7010 4,5 timer BL1013 5,5 timer 1,3 Ah BL1415 5,0 timer BL1815...
 • Page 20 Indikere gjenværende batterikapasitet 4. Vri på volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å gå gjennom listen over kanaler. Trykk på knappen for å (Fig. 9) velge kanal. Kun for batterier med ”B” på slutten av modellnummeret. 5. Juster ønsket volum ved å rotere volum-/ Trykk på...
 • Page 21 Manuell innstilling – FM volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å gå inn i innstillingen. 1. Trykk på På/Av-knappen for å slå på radioen. 3. Vri på volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å 2. Trykk knappen for båndfrekvens for å velge ønsket velge mellom følgende alternativer og trykk ned båndfrekvens.
 • Page 22 239.200 MHz volum-/innstillingskontroll-/valgknappen for å gå inn i DAB/DAB+ Kanalblokk DAB (Bånd III) 5A-13F innstillingen. Kompatibel standard DAB (DMR109) DAB/DAB+ (DMR110) Tilbakestilling av systemet Kretsløpsfunksjon Hvis radioen din ikke fungerer riktig eller enkelte siffer på Høyttaler 3 tommer 8 ohm skjermen mangler eller er ufullstendige, utfør følgende.
 • Page 23: Tärkeitä Turvallisuusohjeita

  HUOMIO: Käytä vain aitoja Makita-akkuja. Jos jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos vartalosi laitteessa käytetään muita kuin Makita-akkuja tai jos on maadoitettu. käytettävään akkuun on tehty muutoksia, seurauksena voi 10. Akusta voi vuotaa nestettä, jos sitä käsitellään väärin.
 • Page 24 19. Punainen ilmaisin 20. Painike 21. Akku 22. Merkkivalot 23. Tarkistuspainike OMINAISUUDET • FM/DAB (DMR109) • FM/DAB tai DAB+ (DMR110) • Suuri valaistu LCD-näyttö • Viritys manuaalisesti/esivalinnoilla/hakutoiminnolla • Viritys ja äänenvoimakkuuden säätö nuppia kiertämällä • 5 esivalittua asemaa kullakin aaltoalueella •...
 • Page 25 Käyttöaika Seuraavissa taulukoissa kerrotaan käyttöajat täyteen ladatulla akulla. Akun jännite Kun kaiuttimen lähtöteho on Akun varaus 50 mW ± 50 mW 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Yksikkö: Tuntia (noin) 1,0 Ah BL7010 4,5 tuntia BL1013 5,5 tuntia 1,3 Ah BL1415 5,0 tuntia...
 • Page 26 Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin asemaluettelon painamalla äänenvoimakkuus-, viritys- ja valintasäädintä. (kuva 9) 4. Selaa valittavissa olevien asemien luetteloa Koskee vain akkuja, joiden mallinumeron lopussa on kiertämällä äänenvoimakkuus-, viritys- ja kirjain B valintasäädintä. Valitse haluamasi asema painamalla Painamalla akussa olevaa tarkistuspainiketta saat säädintä.
 • Page 27 painamalla äänenvoimakkuus-, viritys- ja 4. Valitse haluamasi äänenvoimakkuus kiertämällä valintasäädintä. äänenvoimakkuus-, viritys- ja valintasäädintä. 2. Valitse haluamasi DAB-kanava kiertämällä Äänenvoimakkuuden muutos näkyy LCD-näytössä. äänenvoimakkuus-, viritys- ja valintasäädintä. Huomautus: Vahvista taajuuden valinta painamalla Voit hakea haluamaasi asemaa äänenvoimakkuus-, äänenvoimakkuus-, viritys- ja valintasäädintä. viritys- ja valintasäätimellä, kun siirryt ensin viritystilaan pitämällä...
 • Page 28: Tekniset Tiedot

  FM 87,50–108 MHz painamalla. DAB/DAB+ 174,928– 239,200 MHz Järjestelmän nollaus DAB/DAB+ Kanavalohko DAB (aaltoalue III) 5A-13F Jos työmaaradiossa on toimintahäiriöitä tai näytön Yhteensopiva standardi DAB (DMR109) numerot ovat epäselviä tai eivät näy lainkaan, toimi DAB/DAB+ (DMR110) seuraavasti. Kytkentäominaisuudet 1. Paina lisäasetuspainiketta. Kaiutin 3 tuumaa 8 ohmia 2.
 • Page 29: Svarīgi Drošības Norādījumi

  LATVIEŠU (Oriģinālās instrukcijas) 10. Nepareizas lietošanas gadījumā no akumulatora var iztecēt šķidrums, nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši SIMBOLI pieskārāties šķidrumam, noskalojiet saskares vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, papildus iepriekš Zemāk ir attēloti simboli, kas attiecas uz ierīci. Pirms minētajam, griezieties pie ārsta.
 • Page 30 Makita, vai akumulatoru, kurš ir pārveidots, var izraisīt • Ūdens necaurlaidīgs līdz IP64 akumulatora pārplīšanu, kas, savukārt, var radīt • Darbināms gan ar Makita akumulatora bloku, gan ar ugunsgrēku, ievainojumus vai bojājumus. Tas arī padarīs komplektā iekļauto barošanas adapteri Makita garantiju Makita darbarīkam un uzlādes ierīcei nederīgu.
 • Page 31 EKSPLUATĀCIJAS LAIKS Turpmāk esošās tabulās norādīts darbības laiks ar pilnībā uzlādētu akumulatoru. Akumulatora kasetnes spriegums Pie skaļruņa izejas Akumulatora = 50 mW + 50 mW jauda 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Vienība: stunda (aptuveni) 1,0 Ah BL7010 4,5 stundas BL1013 5,5 stundas...
 • Page 32 Akumulatora atlikušās jaudas indikators saraksts). Nospiediet skaļuma/regulēšanas/atlases pogu, lai izvēlētos staciju sarakstu. (9. att.) 4. Grieziet skaļuma/regulēšanas/atlases pogu, lai ritinātu Tikai akumulatora kasetnēm ar „B” burtu modeļa numura pieejamo staciju sarakstu. Nospiediet pogu, lai beigās izvēlētos staciju. Nospiediet pārbaudes pogu uz akumulatora kasetnes, lai 5.
 • Page 33 regulēšanas/atlases pogu, lai apstiprinātu izvēlēto Piezīme: frekvenci. Lai, izmantojot skaļuma/regulēšanas/atlases pogu, atrastu vajadzīgo staciju, nospiediet un turiet Staciju kārtības iestatīšana – DAB nospiestu skaļuma/regulēšanas/atlases pogu, lai ieslēgtu regulēšanas režīmu. Jūs varat izvēlēties vienu no 3 radio staciju kārtības 5. Lai izslēgtu radio, nospiediet ieslēgšanas pogu. iestatījumiem.
 • Page 34 Staciju atsaukšana no Ja ir pieejami programmatūras atjauninājumi, programmatūra un informācija par atjauninājumu ielādi iepriekšiestatītajām atmiņas vietām (DAB radio ir pieejama Makita tīmekļa vietnē. un FM) 1. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu radio. Kā atskaņot citus audio avotus 2. Nospiediet diapazona pogu, lai izvēlētos vajadzīgo UZMANĪBU:...
 • Page 35: Svarbios Saugos Instrukcijos

  LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) 10. Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis atsitiktinai ŽENKLAI įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus Toliau nurodyti įrangai naudojami simboliai. Prieš ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.
 • Page 36 SAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ. • Nepaprastai tvirtas korpusas • Atsparumas vandeniui atitinka IP64 PERSPĖJIMAS: Naudokite tik originalius „Makita“ • Veikia ir naudojant „Makita“ akumuliatoriaus bloką, ir akumuliatorius. Naudojant ne originalius „Makita“ pateiktąjį maitinimo adapterį akumuliatorius arba perdirbtus akumuliatorius, akumuliatorius gali sprogti ir sukelti gaisrą, jus sužaloti arba padaryti turtinės žalos.
 • Page 37 VEIKIMO LAIKAS Toliau esančiose lentelėse nurodytas veikimo laikas naudojant visiškai įkrautą akumuliatorių. Akumuliatoriaus kasetės įtampa Garsiakalbio išvesties lizde Akumuliatoria = 50 mW + 50 mW us talpa 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Matavimo vnt.: val. (apytiksliai) 1,0 Ah BL7010 4,5 val.
 • Page 38 Likusios akumuliatoriaus galios rodymas 3. Paspauskite išplėstinio nustatymo mygtuką ir sukite garso / stočių nustatymo / pasirinkimo rankenėlę, kol (9 pav.) ekrane pradės žybčioti užrašas „Station List“ (stočių Taikytina tik akumuliatorių kasetėms, kurių modelio sąrašas). Spauskite garso / stočių nustatymo / numerio gale yra raidė...
 • Page 39 2. Sukite garso / stočių nustatymo / pasirinkimo paieška būtų sustabdyta, radijas vėl tęs kitų esamų rankenėlę, kad pasirinktumėte norimą DAB kanalą. stočių paiešką. Paspauskite garso / stočių nustatymo / pasirinkimo 4. Sukite garso / stočių nustatymo / pasirinkimo rankenėlę, kad patvirtintumėte pasirinktą dažnį. rankenėlę, kad pasirinktumėte norimą...
 • Page 40: Techninė Priežiūra

  (DAB ir FM) Atsiradus naujų programinės įrangos versijų, informacijos, 1. Spauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte radiją. kaip atnaujinti savo radiją, rasite „Makita“ tinklavietėje. 2. Norėdami pasirinkti norimą bangų juostą, paspauskite diapazono pasirinkimo mygtuką. Kaip paleisti kitus garso įrenginius 3.
 • Page 41 Elektros grandinės savybės Garsiakalbis 3 coliai, 8 omai Išvesties galia 7,2 V: 0,5 W x 2 10,8 V:1,2 W x 2 14,4 V: 2,2 W x 2 18 V: 3,5 W x 2 Įvesties lizdas 3,5 mm skersmens (AUX IN1/ AUX IN2) Antenos sistema DAB / FM: lanksti, nulenkiama antena...
 • Page 42: Tähtsad Ohutusjuhised

  10. Väärkasutamise tagajärjel võib akust välja valguda ja ainelist kahju. Sellisel juhul kaotab kehtivuse ka Makita vedelikku – vältige kokkupuudet sellega. Kui olete tööriista ja laadija Makita garantii.
 • Page 43 • Pöörlev raadiojaamade häälestamise nupp ja pöörlev helitugevusnupp • 5 eelseadistatud jaama igas lainealas • Mikro-USB-port tarkvara täiendamiseks • Stereokõlar heli paremaks esitamiseks • Eriti vastupidav konstruktsioon • Veekindel vastavalt kaitseklassile IP64 • Töötab nii Makita akukassetiga kui ka kaasasoleva elektritoite adapteriga...
 • Page 44 TÖÖAEG Alljärgnevas tabelis on näidatud tööaeg täislaetud akuga. Akukasseti pinge Kõlari väljundvõimsus = 50 mW + 50 mW mahtuvus 7,2 V 10,8 V 14,4 V 18 V Ühik: tund (ligikaudu) 1,0 Ah BL7010 4,5 tundi BL1013 5,5 tundi 1,3 Ah BL1415 5,0 tundi BL1815...
 • Page 45 Aku jääklaetuse näit (Joon. 9) 4. Saadavalolevate jaamade sirvimiseks keerake helitugevuse/häälestamise/valimise nuppu. Jaama Ainult akukassettide puhul, mille mudeli numbri lõpus on valimiseks vajutage nuppu. „B“ 5. Reguleerige helitugevus sobivaks, keerates Aku jääklaetuse näidu kuvamiseks vajutage akukassetil helitugevuse/häälestamise/valimise nuppu. olevale kontrollnupule. Indikaatorlambid süttivad paariks sekundiks.
 • Page 46 Jaama järjekorra häälestus – DAB valimise nuppu soovitud jaama leidmiseks, vajutage helitugevuse/häälestamise/valimise nuppu, et lülitada Raadiol on 3 jaama järjekorra seadistust, mille seast häälestuse režiim sisse. saate valida. Jaama järjekorra seadistused on 5. Raadio väljalülitamiseks vajutage toitenuppu. tähelisnumbriline, komplekt ja kehtiv jaam. 1.
 • Page 47: Tehnilised Andmed

  „SW Version“ (tarkvara versioon). Vajutage helitugevuse/häälestamise/ valimise nuppu, et vaadata raadiosse installitud tarkvara versiooni. Mikro-USB-port tarkvara täiendamiseks Raadio jaoks võivad tulevikus saadaval olla tarkvara versiooni täiendused. Kui uus tarkvara versioon on saadaval, leiate vastava tarkvara ja teabe raadio ajakohastamise kohta Makita veebilehelt.
 • Page 48 РУССКИЙ (Oригинальные инструкции) 8. Когда аккумуляторный блок не используется, храните его отдельно от металлических СИМВОЛЫ предметов, таких как: скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие небольшие Ниже приведены символы, используемые для данного металлические предметы, которые могут привести устройства. Перед использованием убедитесь, что вы к...
 • Page 49 • Стереодинамик для глубокого, насыщенного звука Makita и зарядное устройство. • Сверхпрочная конструкция • Класс влагозащиты IP64 Советы по обеспечению • Питание от аккумуляторного блока Makita и прилагаемого сетевого адаптера максимального срока службы аккумулятора 1. Заряжайте аккумуляторный блок до того, как он...
 • Page 50: Время Работы

  ВРЕМЯ РАБОТЫ В следующей таблице показано время работы с полностью заряженным аккумулятором. Напряжение аккумуляторного блока На выходе динамика Емкость = 50 мВт + 50 мВт аккумулятора Единицы измерения: часы 7,2 В 10,8 В 14,4 В 18 В (приблизительно) 1,0 А-ч BL7010 4,5 ч...
 • Page 51 Установите стопор батарейного отсека в исходное ЭКСПЛУАТАЦИЯ положение. Снижение мощности, искажения и “заикание” Существует три варианта настройки радио – являются признаками необходимости замены сканирование, ручная настройка и вызов аккумулятора. предустановок из памяти. Примечание: Аккумуляторный блок нельзя заряжать с помощью Выбор станции – DAB прилагаемого...
 • Page 52 счетчик в левой части дисплея будет 4. Вращайте регулятор громкости/настройки/выбора, увеличиваться, а станции – добавляться в список. чтобы выбрать нужную настройку DRC. 5. Нажмите регулятор громкости/настройки/выбора, Ручная настройка – DAB чтобы подтвердить настройку. Ручная настройка позволяет настроить Настройка методом сканирования – FM радиоприемник...
 • Page 53 выбрать нужный диапазон. обеспечения данное ПО и информация о способе 3. Нажмите и отпустите кнопку Preset. На экране обновления прошивки радиоприемника будут отобразятся заданный номер и частота станции. публиковаться на веб-сайте Makita. Язык (доступно только в модели Воспроизведение других DMR110) аудиоисточников...
 • Page 54: Технические Характеристики

  Диапазон частот FM 87,50 - 108 МГц DAB/DAB+ 174,928 - 239,200 МГц Блок каналов DAB/DAB+ DAB (диапазон III) 5A-13F Совместимый стандарт DAB (DMR109) DAB/DAB+ (DMR110) Параметры контура Динамик 3 дюйма 8 Ом Выходная мощность 7,2 В: 0,5 Вт x 2 10,8 В: 1,2 Вт...
 • Page 56 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan www.makita.com DMR109-SE8L-0216...

This manual is also suitable for:

Dmr110