Download  Print this page

Advertisement

Prikazuje preostalo zmogljivost
akumulatorske baterije (sl. 9)
Samo za akumulatorske baterije, ki imajo na koncu
številke modela oznako „B"
Za prikaz preostanka zmogljivosti akumulatorja pritisnite
gumb za preverjanje na akumulatorski bateriji.
Indikatorske lučke zasvetijo za nekaj sekund.
Indikatorske lučke
Sveti
Izklopljeno
Opomba:
• Odvisno od pogojev uporabe in temperature okolice se
lahko prikaz nekoliko razlikuje od dejanske
zmogljivosti.
Nameščanje mehke upogljive palične
antene (sl. 10 in 11)
Namestite mehko upogljivo palično anteno, kot je
prikazano na sliki.
Opomba:
V predalčku za baterije se nahaja zaskočka, ki se
uporablja za shranjevanje odstranjene antene.
Uporaba priloženega AC napajalnika
(sl. 12)
Odstranite gumijasto zaščito in vstavite vtič napajalnika v
DC vtičnico na sprednji strani radia. Priključite napajalnik
v standardno električno vtičnico. Kadar uporabljate
napajalnik, se akumulatorska baterija samodejno odklopi.
Kadar AC napajalnika ne uporabljate, ga je treba odklopiti
iz elektrike.
DELOVANJE
Radio je opremljen s tremi načini iskanja postaj – iskanje
s preletavanjem, z ročno nastavitvijo in s priklicem
prednastavljenih postaj iz spomina.
Izbira postaje – DAB
1. Pritisnite vklopno-izklopni gumb, da vklopite radio.
2. Izberite način DAB s pritiskom na gumb Band.
3. Pritisnite gumb za dodatne nastavitve in zavrtite gumb
za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro, dokler na
zaslonu ne utripa „Seznam postaj". Pritisnite gumb za
Preostala
zmogljivost
Utripa
75 do 100 %
50 do 75 %
25 do 50 %
0 do 25 %
Napolnite baterijo.
Akumulator
morda ne deluje
pravilno.
glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro za ogled seznama
postaj.
4. Zavrtite gumb za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro
za kroženje po seznamu postaj. Pritisnite gumb, da
izberete postajo.
5. Glasnost prilagodite z vrtenjem gumba za glasnost/
nadzor nastavljanja/izbiro.
Načini prikaza – DAB
Vaš radio ima vrsto možnosti prikaza za radijski način
DAB:
Pritisnite gumb za informacije, če si želite ogledati
različne možnosti, prikazane s sledečimi črkami (od a. do
g.).
a. Ime postaje
b. Vrsta programa
c. Naziv multipleksa
d. Čas in datum
e. Frekvenca in kanal
f.
Bitna hitrost/vrsta zvoka
g. Moč signala
Iskanje novih postaj – DAB
Občasno bodo morda na voljo nove radijske postaje DAB
ali pa bodo te na voljo, če se boste preselili drugam. V
tem primeru boste morali aktivirati svoj radio za iskanje
novih postaj.
Če želite, da vaš radio poišče razpoložljive postaje,
priporočamo, da izvedete popolno iskanje po celotnem
frekvenčnem območju DAB Band III.
1. Pritisnite gumb za samodejno iskanje.
2. Vaš radio bo izvedel popolno iskanje po frekvenčnem
območju DAB. Ko radio najde nove postaje, se števec
postaj na levi strani zaslona zviša, postaje pa se
dodajo na seznam.
Ročno nastavljanje – DAB
Z ročnim nastavljanjem lahko nastavite svoj radio na
določeno frekvenco DAB v frekvenčnem pasu Band III. Ta
funkcija je prav tako uporabna pri spreminjanju položaja
antene ali radia za izboljšanje sprejema določenega
kanala ali frekvence.
1. Pritisnite gumb za dodatne nastavitve in zavrtite gumb
za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro, dokler se na
zaslonu ne pojavi „Ročna nastavitev". Pritisnite gumb
za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro za vstop v način
za ročno iskanje.
2. Zavrtite gumb za glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro,
da izberete želen kanal DAB. Pritisnite gumb za
glasnost/nadzor nastavljanja/izbiro za potrditev
izbrane frekvence.
Prikazuje ime postaje, ki jo
poslušate.
Prikazuje vrsto postaje, ki jo
poslušate. Npr. pop, klasika,
novice itd.
Prikazuje naziv multipleksa
DAB, h kateremu spada
trenutna postaja.
Prikazuje trenutni čas in datum.
Prikazuje frekvenco in številko
kanala za trenutno izbrano
postajo DAB.
Prikazuje bitno hitrost
digitalnega zvoka in vrsto zvoka
trenutno izbrane postaje DAB.
Prikazuje moč signala trenutno
izbrane postaje DAB.
41

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: