Download  Print this page

Advertisement

Pritisnite gumb za provjeru na bateriji za prikaz preostalog
kapaciteta baterije. Žaruljice indikatora zasvijetlit će na
nekoliko sekundi.
Žaruljice indikatora
Svijetli
Isključeno
Napomena:
• ovisno o uvjetima upotrebe i okolnoj temperaturi,
indikator se može malo razlikovati od stvarnog
kapaciteta.
Postavljanje lagano savitljive štapaste
antene (Sl. 10 i 11)
Postavite lagano savitljivu štapastu antenu kako je
prikazano na slici.
Napomena:
postoji prostor u pretincu za bateriju osmišljen za pohranu
skinute antene.
Korištenje isporučenim prilagodnikom za
izmjeničnu struju (Sl. 12)
Skinite gumenu zaštitu i umetnite utikač prilagodnika u
utičnicu za istosmjernu struju s prednje strane
radioprijemnika. Uključite prilagodnik u standardnu strujnu
utičnicu. Kada se upotrebljava prilagodnik, baterije se
automatski odspoje. Prilagodnik za izmjeničnu struju
treba odspojiti s napajanja kada se ne upotrebljava.
RAD
Ovaj radioprijemnik opremljen je s tri načina podešavanja:
podešavanjem s pretraživanjem, ručnim podešavanjem i
pozivanjem prethodno postavljenih stanica iz memorije.
Odabir stanice – DAB (digitalno
audioemitiranje)
1. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste
uključili radioprijemnik.
2. Odaberite način DAB-a pritiskom na gumb za pojas.
3. Pritisnite gumb za napredne postavke i okrećite
kotačić za glasnoću / kontrolu podešavanja / odabir
dok na zaslonu ne počne treperiti „Station List" (Popis
stanica). Pritisnite kotačić za glasnoću / kontrolu
podešavanja / odabir za ulaz na popis stanica.
Preostali
kapacitet
Treperi
75 % do 100 %
50 % do 75 %
25 % do 50 %
0 % do 25 %
Napunite bateriju.
Baterija se možda
pokvarila.
4. Okrećite kotačić za glasnoću / kontrolu podešavanja /
odabir da biste se pomicali po popisu dostupnih
stanica. Pritisnite kotačić za odabir stanice.
5. Podesite željenu glasnoću okretanjem kotačića za
glasnoću / kontrolu podešavanja / odabir.
Načini prikaza – DAB
Vaš radioprijemnik ima niz opcija prikaza u načinu DAB-a:
Pritisnite gumb za informacije da biste prošli kroz razne
opcije prikazane slovima u nastavku (a. do g.).
a. Naziv stanice
b. Vrsta programa
c. Naziv multipleksa
d. Vrijeme i datum
e. Frekvencija i kanal Prikaz frekvencije i broja kanala za
f.
Brzina prijenosa / vrsta zvuka
g. Jačina signala
Pronalaženje nove stanice – DAB
S vremena na vrijeme, nove radiostanice DAB-a mogu
postati dostupne. Ili ste se možda preselili u drugi dio
države. U tom slučaju možda ćete morati aktivirati
radioprijemnik da biste pretražili nove stanice.
Da biste radioprijemniku omogućili pronalazak dostupnih
stanica, preporučuje se potpuno pretraživanje frekvencija
pojasa III DAB-a.
1. Pritisnite gumb za automatsko podešavanje.
2. Radioprijemnik će izvršiti potpuno pretraživanje
frekvencija DAB-a. Kako se pronalaze nove stanice,
brojač stanica s lijeve strane prikaza povećat će se i
stanice će se dodati na popis.
Ručno podešavanje – DAB
Ručno podešavanje omogućuje vam podešavanje
radioprijemnika na određenu frekvenciju DAB-a u pojasu
III. Ova se funkcija također može upotrebljavati kao
pomoć pri postavljanju antene ili radioprijemnika kako bi
se optimizirao prijem određenog kanala ili frekvencije.
1. Pritisnite gumb za napredne postavke i okrećite
kotačić za glasnoću / kontrolu podešavanja / odabir
dok se na zaslonu ne prikaže „Manual Tune" (Ručno
podešavanje). Pritisnite kotačić za glasnoću / kontrolu
podešavanja / odabir za ulaz u način ručnog
podešavanja.
2. Okrećite kotačić za glasnoću / kontrolu podešavanja /
odabir da biste odabrali željeni kanal DAB-a. Pritisnite
kotačić za glasnoću / kontrolu podešavanja / odabir da
biste potvrdili odabranu frekvenciju.
Postavljanje redoslijeda stanica – DAB
Vaš radioprijemnik ima 3 postavke redoslijeda stanica
koje možete odabrati. Postavke su redoslijeda stanica
alfanumeričke, prema skupini i prema važećim stanicama.
Prikaz naziva stanice koju slušate.
Prikaz vrste stanice koju slušate.
npr. Pop, Klasika, Vijesti itd.
Prikaz naziva multipleksa DAB-a
kojemu trenutačna stanica
pripada.
Prikaz trenutačnog vremena i
datuma.
trenutačno podešenu stanicu DAB-a.
Prikaz brzine prijenosa digitalnog
zvuka i vrste zvuka za trenutačno
podešenu stanicu DAB-a.
Prikaz jačine signala trenutačno
podešene stanice DAB-a.
61

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Makita DMR109

This manual is also suitable for:

Dmr110

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: